Kontrakten er signert! Fra venstre sitter Terje Suldal NKS110, Per Edvard Heyerdahl Locus Solutions og Rune Vårdal Paulsen NKS 110. Det er lett å se hvem som har det bredeste smilet.
Kontrakten er signert! Fra venstre sitter Terje Suldal NKS110, Per Edvard Heyerdahl Locus Solutions og Rune Vårdal Paulsen NKS 110. Det er lett å se hvem som har det bredeste smilet.

Inngår avtale med 110-nødsentralene i Norge verdt 234 millioner kroner

Nasjonalt Kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS har tildelt Sandefjord-selskapet Locus Solutions AS en avtale for levering av fremtidens oppdragshåndteringssystem til 110-nødsentralene i Norge. Systemløsningen skal gi 110-nødsentralene mulighet til å gi befolkningen en raskere og mer riktig hjelp i nødsituasjoner. Avtalen løper over en periode på inntil 13 år, og har en verdi på 234 millioner norske kroner.

Publisert

- Vi er svært fornøyde med at Locus Solutions ble vurdert som det beste tilbudet for å oppgradere dagens 110-sentraler i Norge, sier Per Edvard Heyerdahl, administrerende direktør i Locus Solutions AS.

- Vi har jobbet med de norske brannregionene i flere tiår og har en veldig klar forståelse av deres behov og krav, sier han.

- Vi har lang erfaring med å håndtere alle beredskapstjenester og har gjort betydelige investeringer i Locus Emergency Platform for å levere neste generasjons system. Vår robuste systemløsning med integrert beslutningsstøtte skal nå bidra til at 110-nødsentralene i fremtiden raskere kan gi befolkningen rask og riktig hjelp i nødsituasjoner, forklarer Heyerdahl.

Fremtidsrettet verktøy

LocusEmergency vil gi 110-operatørene et fremtidsrettet, brukervennlig og tilpasset støtteverktøy for håndtering av alle sentralens lovpålagte oppgaver. Dette nye oppdragshåndteringsverktøyet skal ivareta 110-operatørenes behov for knytte data, ressurser og hendelser sammen, gjennom enkle arbeidsoperasjoner med intuitiv og god arbeidsflyt, og bidrar til å sikre en rask håndtering av hendelser med høy kvalitet.

- Locus Solutions AS leverte det beste tilbudet, og er derfor valgt som leverandør, sier prosjektleder Trond Brenden.

- Deres løsning representerer det aller beste av det vi kan gjøre for å utnytte teknologien. Under anskaffelsesprosessen ble flere konkurrerende, pålitelige løsninger nøye evaluert. Vi er veldig fornøyde med prosessen, profesjonaliteten og kompetansenivået til alle deltakende leverandører.

- Det nye systemet vil gi de norske regionale beredskapsmyndighetene en robust og fremtidsrettet plattform for håndtering av brannhendelser og andre kriser, forklarer Brenden.

- Vi er derfor godt fornøyde med at vi nå har fått denne avtalen på plass.

Moderne kartteknologi

I den nye avtalen ligger programvare, tjenester knyttet til detaljspesifisering, utvikling/tilpasninger, testing og implementering samt vedlikehold, support og videreutvikling etter at løsningen er satt i ordinær drift.

Locus Solutions har med seg leverandørene Bliksund og Geodata. Geodata skal levere systemets kartløsning, som gir 110-sentralen et oppdatert situasjonsbilde og et godt beslutningsgrunnlag for effektiv oppdragshåndtering og beredskapsplanlegging. I leveransen ligger et stort utvalg oppdaterte kartdata og analyser med svært funksjonsrikt og moderne kartteknologi fra ESRI, som er verdensledende på geografiske informasjonssystemer (GIS).

Bliksund, en ledende leverandør av fagsystemer til nødetatene, vil i dette prosjektet levere løsninger for digital samhandling mellom 110-sentralene og brannvesenene. Leveransen vil baseres på Bliksund GRID som er en skybasert programvareløsning som bidrar til helhetlig oversikt over ressurser, utstyr og prosesser. Løsningen er skreddersydd for å støtte operatører ved hendelsesrapportering og for samhandling mellom aktører i oppdragshåndtering og drift. Dette sikrer god rapportering mellom sentralene og det enkelte brannvesen. Løsningen tilbyr også fallback løsning ved systemutfall og overflyt.

- Har dere noen konkrete eksempler på hvordan dette fungerer i praksis?

- Løsningen vil gi hendelsesrapportering og avvikshåndtering mellom 110 sentralene og alle brannvesen i eget distrikt. Ved utfall eller overflyt vil fallback sentral ha oversikt over alle ressurser for hendelseshåndtering som for eksempel brannressurser, helseressurser og frivillige organisasjoner i aktuelt hendelsesområde. I tillegg er det tilbudt opsjon for et komplett fagsystem for drift av 110-sentralen.

- En full løsning vil dekke kommunikasjon, rapportering, prosedyrer, kompetanse og utstyr, avslutter Heyerdahl.

Powered by Labrador CMS