3D-scanning gir god dokumentasjon av branntomta (foto: Thor Adolfsen).
3D-scanning gir god dokumentasjon av branntomta (foto: Thor Adolfsen).

3D-fotografering av brannåsteder: Nyttig dokumentasjon i etterforskning og utredning

DBI i Danmark tilbyr 3D-fotografering av brannsted. Dette er en god måte å dokumentere brannstedet i forbindelse med brannetterforskningen. Kripos har testet scanneren til DBI, og syns den fungerer veldig bra. Men foreløpig kan de ikke bruke den fordi det ikke er mulig å lagre bildene lokalt hos Kripos. Også forsikringsselskapene bruker denne teknologien i forbindelse med utredning av branner.

Publisert Sist oppdatert

Det er i det danske fagbladet Brand & Sikring vi kan lese om Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) sin 3D-scanner for fotografering av brannsteder. Den setter bildene sammen til en 360-graders modell som gir god dokumentasjon av brannåstedet. Brannetterforskere og utredere kan dermed når som helst vende tilbake til en virtuell utgave av brannstedet.

Kripos bruker allerede 3D-scanning av brannsted, og lager 360-graders bilder av åstedet. Det har de gjort i mange år.

- De siste årene har 3D-scanningen også inkludert fotografier. Det er en egen gruppe i Kripos som jobber med denne teknologien, og de bistår andre politidistrikter dersom det er ønskelig, sier Sølvi Harjo som er politioverbetjent ved Kriminalteknisk avdeling, seksjon for brann og kjemi ved Kripos.

- Ute i politidistriktene benyttes 360-graders fotografering, og dette gjøres av brannetterforskere/kriminalteknikerne selv, sier hun.

Kripos har testet ut DBI sin 3D-scanner, og Sølvi Harjo sier at den er svært lett å bruke.

- Den gir et glimrende resultat for visualisering av åsteder for blant annet visning i rettsoppmøter. Problemet i dag er at bildene bearbeides og sendes via en ekstern server. Vi er avhengig av å ha våre åstedsbilder på en egen server som ingen andre har tilgang til. Så før det finnes en løsning med intern server og bearbeiding av bildene lokalt hos oss, så kan vi ikke bruke DBI sin scanner, sier Sølvi Harjo.

Brukes av forsikringsselskapene

Utrederne hos forsikringsselskapene bruker DBI sin 3D-scanner.

- Vi bruker denne teknologien som et svært nyttig verktøy for når som helst kunne vende tilbake på branntomten for å undersøke detaljer, og for å forstå brannforløpet. Det er en svært god måte å dokumentere et åsted på, sier Reidar Skrunes som er utreder hos If Skadeforsikring.

Forsikringsselskapene samarbeider også med politiet i sine brannutredninger.

- I saker hvor politiet har etterforsket en brann, ber vi om utlån av dokumenter. Vi får allerede 360-graders bilder fra politiet. Og regner med at vi også får bruke 3D-bilder når de tar dette i bruk, sier Skrunes.

Raskere opprydding

3D-scanneren til DBI gjør det også mulig å komme raskere i gang med oppryddingen etter en brann. At man får dokumentert brannstedet så godt med 3D-bildene rett etter brannen gjør at man ikke blir avhengig av at brannstedet må stå uberørt til etter at etterforskningen er ferdig.

3D-modellen kan også overføres til AutoCAD som gjør det mulig å få ut tegninger med mål av bygningen.

Mer informasjon og kilde:

https://brandogsikring.dk/nyheder/2020/3d-fotografering-sparer-tid-og-giver-hurtigere-renovering/

Powered by Labrador CMS