Etter mange år med god innsats fra bøndene og positiv utvikling for landbruksbranner, viste 2023 det lavete antall branner som hittil er registrert. Landbruket har hatt en fallende trend i branner siden brannforebyggende el-kontroll ble innført i 2014. Da var antall branner i driftsbygninger 247, og med 101 branner i 2023, er det mer enn halvert siden toppåret for 10 år siden.

Hovedårsaken til branner i landbruksbygg er elektrisk anlegg, og Mattilsynet stiller krav om faglig kontroll av elektrisk anlegg i husdyrbygg hvert 3. år. Forsikringsselskapene stiller konkret krav om brannforebyggende elkontroll etter standard fra Norsk Elektroteknisk Komité for «El-kontroll landbruk» (NEK 405-3 tillegg B), både i driftsbygninger og bolighus på gårdsbruk. Kontrollen innebærer en sjekk av typiske brannfarlige el-feil og bruk av varmesøkende kamera, som effektivt avdekker varmgang i elektrisk anlegg og utstyr.

For å gjennomføre brannforebyggende el-kontroll kan du finn en landbrukssertifiserte el-kontrollør med å klikke på nærmeste markering på kartet fra Landbrukets brannvernkomité: lbk.no/sertifikatholdere

Norge var også først ute med brannalarm for husdyr, og i år er det 20 år siden kravet til brannalarm ble innført. For øvrig er gjennomføring av service og årskontroll viktig for å sikre et velfungerende brannalarmanlegg. Det er også krav om varsling til mobiltelefon, og siden 2G-nettet fases ut i 2025 jobbes det med å få skiftet alle gamle alarmeringer som benytter 2G-nettet.

Dessuten har over 12 000 bønder vært på kurs i brannforebygging og praktisk slukkeøvelse de siste årene, og nesten like mange naturbrukselever har deltatt på kurs i brannforebygging i regi av Norsk landbruksrådgiving.

Målet er fortsatt nedgang og 0 dyreliv tapt i brann sier styreleder i Landbrukets brannvernkomité Einar Frogner