Anne Hjort har vært brannsjef i Asker og Bærum brann og redning i 15 år.
Anne Hjort har vært brannsjef i Asker og Bærum brann og redning i 15 år.

Brannsjefen i Asker og Bærum har sagt opp sin stilling

Publisert Sist oppdatert

Brannsjef Anne Hjort i Asker og Bærum brann og redning sendte 13.06.2021 sin oppsigelse til styreleder Per Anders Owren.

I en pressemelding sier hun:

- Siden 2006 har jeg vært brannsjef i Asker og Bærum brannvesen. Det har vært en spennende og interessant tid der jeg har fått muligheten til å drifte og videreutvikle etaten i samarbeid med de ansatte, brannvesenets styre og de tillitsvalgte. Det er dette som har vært fokus for arbeidet i min tid som brannsjef i Asker og Bærum, og det er dette som har gjort at jeg har hatt det som for meg, har vært verdens beste jobb. Tilbakemeldingene fra kommunene og de folkevalgte tyder på at det er grunn til å si at brannvesenet er en god tjenesteyter for kommunenes innbyggere.

- Det er imidlertid ikke verken riktig eller mulig å komme bort fra at fusjonen mellom Asker og Bærum brannvesen (ABBR) og Røyken og Hurum brannvesen har skapt til dels store utfordringer. Dette har flere årsaker, men forskjellige kulturer, forskjellig grad av profesjonalitet, forskjellig syn på ledelse og drift av et brannvesen og forskjellig rolleoppfatning er blant områdene der det har vært mest uro, sier hun videre.

Litt om Anne Hjort:

  • Brannsjef i Asker og Bærum brann og redning siden 2006.
  • Jobbet tidligere i brannvesenet i Stavanger og som brannteknisk rådgiver i Multiconsult.
  • Utdannet sivilingeniør fra NTNU.

- Gjennom over 34 år i forskjellige stillinger i brannvesen har jeg hatt mulighet til å arbeide med å gjøre virksomhetene så profesjonelle som mulig innen forebygging av brann og slukking av branner. I den siste perioden har det jeg oppfatter som kjerneområdet for ABBRs virksomhet blitt fortrengt av interne forhold, der enkelte har rolleoppfatninger som går på tvers av det jeg oppfatter som riktig i forhold til å drifte ABBR.

- Her er det en jobb å gjøre for å avklare og rydde opp i organisasjonen. Dette er ikke innenfor verken min hovedinteresse eller min hovedkompetanse.

- Jeg sier derfor opp min stilling som brannsjef i Asker og Bærum brann og redning IKS og håper å kunne fratre så raskt som mulig. Styret i ABBR vil dermed få muligheten til å finne en person som kan gjennomføre den nødvendige organisasjonsmessige gjennomgangen og oppryddingen i virksomheten, avslutter hun.

Styreleder i Asker og Bærum brann og redning Per Anders Owren, beklager sterkt at brannsjef Anne Hjort har kommet til denne konklusjonen, men har forståelse for at det har vært og er en krevende arbeidssituasjon med uro i organisasjonen.

- Jeg har samarbeidet med brannsjef Anne Hjort i 10 år og er imponert og takknemlig for den jobben hun har gjort med å lede og utvikle et moderne brannvesen som vi alle i Asker og Bærum er stolte av, sier Owren.

- Hun har stor fagkompetanse, handlekraft og er en positiv samarbeidspartner. Styret vil umiddelbart starte arbeidet med å finne ny brannsjef, skriver Per Anders Owren, Styreleder ABBR i pressemeldingen i 14-tiden mandag 14. juni.

Hjort ønsker ikke å kommentere oppsigelsen utover det hun oppgir i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS