Marie Kolderup i Nelfo mener det er nødvendig med bredere informasjon og kunnskap ved montering av DC-brytere i solcelleanlegg.
Marie Kolderup i Nelfo mener det er nødvendig med bredere informasjon og kunnskap ved montering av DC-brytere i solcelleanlegg.

Vil spre mer kunnskap om montering av DC-brytere

En DC-bryter kan monteres i en solcelleinstallasjon for blant annet å gi innsatsmannskaper tryggere og mer forutsigbare arbeidsforhold. Hensikten er å gjøre deler av en installasjon spenningsløs. Det er varierende grad av kunnskap om montasje av DC-brytere, og dette er en potensiell problemkilde hvis ikke alt gjøres riktig.

Publisert Sist oppdatert

Med økende bruk av solcelleanlegg og batterisystemer som en del av kraftnettet er det naturlig at det vil monteres flere DC-brytere fremover. Nelfo er opptatt av viktigheten rundt god installasjonsteknikk ved montering av DC-brytere, for å øke brannsikkerheten i elektriske anlegg.

Marie Kolderup er fagkonsulent ved Teknisk seksjon i Nelfo.
Marie Kolderup er fagkonsulent ved Teknisk seksjon i Nelfo.

Men hva er egentlig en DC-bryter?

Kolderup forklarer at DC står for Direct Current (likestrøm på norsk), og at bryteren dermed er beregnet for likestrøm. Som alle andre brytere (f.eks lysbrytere) åpner den kretsen, så strøm ikke kan passere.

- Forskjellen på DC og AC (Alternating Current, vekselstrøm på norsk) er at likestrøm kun går i én retning.

Alle tingene som trenger elektrisitet i en bygning bruker nødvendigvis ikke samme type strøm. Det er for eksempel likestrøm du bruker i fjernkontrollen til tv-en, i og med at den går på batteri. Vekselstrøm kan forklares som elektrisk strøm som skifter retning periodisk, slik at det går like mye strøm i begge retninger langs en leder. Det er også denne vekslingen av retninger (mellom positiv og negativ) som har gitt vekselstrømmen navnet.

Den viktigste forskjellen mellom likestrøm og vekselstrøm, er altså retningen strømmen beveger seg i. Se figur under.

Ikke like mye erfaring

Teknisk direktør i Nelfo, Jon-Steinar Sjøvik Hanstad sitter med et inntrykk av at det i lavspenningsbransjen generelt ikke råder like mye erfaring med DC-installasjoner som med AC-installasjoner. Derfor er Nelfo opptatt av at det utvises god praksis for denne typen komponenter.

- Hva har alternativet vært tidligere for å forhindre spenning ved montering av solcelleanlegg?

- Et poeng er at ikke alle solcelleanlegg krever en DC-bryter, sier Kolderup.

- En vekselretter gjør DC om til AC, slik at den kan brukes inne i huset. NEK400:2018 stiller krav til montasje av DC-bryter hvis det føres DC-kabler inn i bygget. Dette er for å gjøre innsats ved brann tryggere og enklere for brannvesenet. Med andre ord er det ikke påkrevd med montasje av DC-bryter om vekselretter plasseres ute, plasseringen er i tråd med leverandørens anvisninger og vekselretteren i seg selv kan benyttes til frakobling for vedlikeholdsarbeid.

- Hovedregelen er at det kreves DC-bryter hvis vekselretter plasseres inne, men det finnes også måter å løse dette på uten bruk av DC-bryter. Vi har for eksempel sett løsninger hvor installatør har valgt å bygge en kapsling rundt vekselretteren i samråd med leverandøren for å sørge for at den tåler å stå ute i norske forhold. En annen mulighet er å plassere vekselretteren på innsiden av bygget i umiddelbar nærhet til innføringspunktet, forklarer Kolderup.

- Poenget er å sørge for at man ikke har DC-kabler inne i bygget, da dette kan føre til ulykker og brannmannskap kan få strøm i seg hvis de må hugge eller sage i en vegg.

- Har det oppstått brann/branner?

- Nelfo kjenner til at det har forekommet branner i solcelleanlegg, men at det er vanskelig å si noe om brannårsaken. I noen tilfeller kan det virke som at installasjonsfeil i DC-bryteren har vært en del av årsaken.

- Hvilke andre bruksområder har en DC-bryter enn ved solcelleanlegg?

- Den kan i prinsippet brukes i alle DC-installasjoner. Et eksempel er i el-ferger.

Lysbuer kan oppstå

Som i alle andre koblingspunkter i en elektrisk installasjon kan en lysbue oppstå om kontakten ikke er god nok. I en DC-installasjon vil en lysbue opptre mye kraftigere enn i en AC-installasjon med samme spenningsnivå.

Det finnes vern mot lysbuer, kalt AFDD (arc fault detection devices). Til nå har disse vært mest brukt i vekselstrømsystemer i boliger gjennom standarden IEC 62606:2013/AMD1:2017, men Nelfo er kjent med at det også høsten 2021 er en standard på vei for lysbuevern i solcelleanlegg.

Kolderup kan ikke understreke nok hvor viktig det er med riktig kunnskap om montering av DC-brytere i solcelleanlegg.

- Det kommer også en ny versjon av NEK400 i 2022, hvor kapittelet om solceller vil oppdateres, avslutter hun.

Råd ved installasjon av DC-brytere i solcelleanlegg:

  • Monter DC-bryteren på en ikke-brennbar plate for å begrense skadene fra en eventuell lysbue med påfølgende branntilløp.
  • Kabler føres inn på undersiden av bryteren for å hindre vann i å renne inn sammen med kabler fra oversiden.
  • Vurder å borre et lite hull på undersiden av bryteren, slik at vann forårsaket av kondens, kan renne ut. På denne måten vil ikke kapslingen blir for tett. Husk å ta hensyn til IP-graden på bryterkapslingen.
  • Før kabler med lik polaritet i samme nippel så du får en nippel med + inn og + ut, samt en nippel med – ut og – inn. Ved å gjøre det på denne måten forhindres parallellysbuer å bevege seg langs kablingen.
  • Kjøp DC-bryteren fra en anerkjent leverandør med fagkompetanse på egne produkter, og følg monteringsanvisningen. Ta hensyn til miljøer som kan ha korrosiv virkning på bryteren.
  • Tilpass DC-bryteren etter størrelsen på anlegget. Hvor mange poler som benyttes i bryteren og spenningsnivået på systemet er med på å bestemme hvor høy strøm bryteren er dimensjonert for å kunne bryte.
  • Gi en anbefaling til kunden om å betjene bryteren innimellom for å opprettholde funksjonaliteten inne i bryteren.
  • Sørg for at alle tilkoblinger er tilstrekkelig skrudd fast, bruk gjerne moment og følg produsentens anvisning.
Powered by Labrador CMS