Brannutsatte avfall- og gjenbruksanlegg kan spare millioner

Branntilfeller og eksplosjoner i avfallsanlegg er økende. Stadig mer elektronikk og smart-utstyr i hjemmene, fører til mer feilsortering av blant annet brukte batterier, i restavfallet. Slike branner kan gi utslipp av giftig røyk, og bruk av brannskum og slokkevann kan forurense nærmiljøet. Preventive tiltak sparer samfunnet for millioner av kroner.

Publisert Sist oppdatert

Brennaktuelt har tidligere skrevet om brann og branntilløp i avfallsanlegg. Siden 2016 har det vært over 200 branntilløp i norske anlegg. Det antas at det i tillegg har vært en rekke branntilløp, som ikke vises i statistikkene.

Rolf Møller (t.v.), beredskapssjef hos ROAF, og Simen Utne, som er servicetekniker hos Elotec og som har kontroll på anlegget.
Rolf Møller (t.v.), beredskapssjef hos ROAF, og Simen Utne, som er servicetekniker hos Elotec og som har kontroll på anlegget.

I oktober 2020 startet myndighetene i Norge en tilsynsaksjon med mål om å sjekke brannsikkerheten på norske avfallsanlegg. De som har gjennomført tilsynene er fylkesmannen og lokalt brann- og redningsvesen. Prosjektet er et samarbeid mellom DSB og Miljødirektoratet, og resultatene skulle etter planen være klare i mars i år.

Nå Brennaktuelt tar kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), er rapporten fortsatt ikke helt i boks.

- Rapporten og en nyhetsmelding om tilsynet skal publiseres om ikke så lenge. Men vi vet ennå ikke endelig dato, sier Odd Skarbomyr, Seniorrådgiver Kommunikasjon i DSB.

Utklipp fra Elotec Thermi branndeteksjonskamera av branntilløp på ROAF.

ROAF er ”føre var”

Romerike avfallsfordeling (ROAF) er et av anleggene for avfallsfordeling som har lagt ned en ekstra innsats for å forhindre brann på anlegget. De hadde 8. april i år en eksplosjon med påfølgende brann. Brannen startet i aluminiumspressen og dette var trolig på grunn av elektronikk som hadde kommet inn i anlegget ved et uhell. Mistanken er at det var feilsortert farlig avfall som lithiumbatterier, som var selve synderen. Dette er en av de vanligste årsakene til brann og eksplosjoner i anlegg, og de krever store innsatsressurser.

Denne gangen klarte heldigvis ROAF å slukke brannen på 30 sekunder, og skadeomfanget ble begrenset. Anlegget var i normal drift dagen etter.

- ROAF har et stort fokus på brannsikkerhet, sier beredskapsleder Rolf Møller i ROAF.

- Rutinene ved slike hendelser er at personell på jobb, samt industrivernet og nødetatene, alarmeres straks.

- Industrivernet aksjonerer etter ulike typer hendelser. For eksempel ved brann legges slangeutlegg fra brannkum/hydrant og innsats iverksettes om det vurderes forsvarlig med tanke på størrelse på brann/røyk, strålevarme, fare for eksplosjon etc., forklarer Møller.

- Vi har ett industrivern med to vaktlag på vakt på hvert skift, totalt 18 personer. De er utstyrt med samme type materiell som brannvesenet både med innsatsmateriell og bekledning. Det kurses og øves jevnlig på utlegg av slanger og på andre rutiner og hendelser.

- I sorteringsanlegget har vi montert branndeteksjonskamera og en rekke varmesøkende kameraer, som styrer både sprinkleranlegg og varmesøkende vannkanoner som henger i taket i hallene, forklarer han.

Gjentagende hendelser

Adrian Andresen er markedskoordinator i Elotec.
Adrian Andresen er markedskoordinator i Elotec.

Erfaringen til ROAF er at slike hendelser skjer stadig vekk. Men i desember i fjor installerte de branndeteksjonskamera for å korte ned responstid på slike hendelser.

- Frykten for brann er stor. Vi har minst 10 branntilløp i året og gode rutiner og verktøy som et slikt branndeteksjonskamera er avgjørende, sier Møller.

- Det er viktig for oss med tidlig varsel og kontinuerlig overvåking av temperaturen i utsatte områder, som pressa. Det gir oss forutsigbarhet og trygghet på arbeidsplassen, sier Møller.

ROAF har investert i branndeteksjonskameraer fra Elotec. De termiske kameraene ser flammer i tillegg til
varme og gjør en god jobb med overvåking av temperatur og tidlig varsling. Dette er til stor hjelp for anleggets eget industrivern og bidrar til at de ofte slukker branntilløp selv før brannvesenet kommer til stedet. Når industrivernet ikke er til stede starter automatisk slukkeanlegg umiddelbart når kameraet gir alarm om at temperaturgrensen er overskredet.

En god investering

- Elotec er fornøyde med at ROAF har valgt en slik løsning , sier Adrian Andresen, Markedskoordinator i Elotec.

Et branndeteksjonskamera kan ha stor preventiv effekt.
Et branndeteksjonskamera kan ha stor preventiv effekt.

- Sammen med Vekos har vi laget branndeteksjonskamera og slukkesysteme som gir raskere respons og bedre helhetlig løsning sammen med det automatiske brannalarmanlegget. Kameraene varsler om brann og kommuniserer direkte med slukkesystemet som aktiveres etter kundens gitte preferanser. Det som er viktig å presisere her er kompetanse på valg av riktig kamera og plassering. I tillegg til at branndeteksjonskamera er et fantastisk supplement til automatisk brannalarmanlegg og bør ikke brukes alene, forklarer Andresen.

Branndeteksjonskameraer kan hindre katastrofer for millioner av kroner ved avfallsanlegg. På grunn av installasjonen av branndeteksjonskamera, slukking og responstid, sparer også ROAF samfunnet for hendelser som gir store kostnader ikke bare for bedriften, men også samfunnet i sin helhet.

Powered by Labrador CMS