Alarmselskap melder om kraftig økning i boligbranner i 2021

Flere pipebranner og branner i teknisk utstyr førte til en økning på hele 54 prosent i antall boligbranner blant kunder hos alarmselskapet Verisure. De mener koronapandemien er hovedårsaken til økningen. Tallene og statistikken hos DSB viser ikke den samme trenden sett i lys av pandemien.

Publisert

Alarmselskapet Verisure har 240.000 privat- og bedriftskunder i Norge. Det er blant disse kundene selskapet har sett en økning i antall registrerte boligbranner i fjor, på så mye som 54 prosent. Tom Erik Røsvoll er leder for Verisures alarmstasjon. Han mener at økningen trolig har sammenheng med at folk har hatt mer tid hjemme som følge av pandemien, skriver NTB.

– Den kraftige økningen i antall boligbranner skyldes i hovedsak flere branner i elektrisk utstyr og flere fyringsrelaterte branner som pipebranner. Det er grunn til å tro at dette har sammenheng med større behov for boligoppvarming og økt bruk av elektriske apparater som følge av mer hjemmetid i koronaåret 2021, sier Røsvoll i en pressemelding.

Økningen var kraftigst mot slutten av året, og desember utpeker seg som måneden med desidert flest boligbranner i 2021, etterfulgt av november og oktober, skriver selskapet.

Tall fra direktoratet

- Jeg har ikke noen kjennskap til innholdet i Verisures statistikk, men vi har gjort oss tanker om pandemi og økt risiko for flere branner i hjemmet, spesielt med tanke på sårbare gruppes brannsikkerhet, sier Barbro Hatlevoll, som er utredningsleder Brann og redning i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

I årsrapporten for 2020 skrev DSB:

(…) En utvikling hvor de fleste som omkommer i brann omkommer i bolig, hvor andelen eldre øker og helse- og omsorgstjenester i større grad skal leveres i hjemmet i stedet for i institusjon, gjør hjemmene til en viktig arena for brannforebyggende tiltak. Vi ser også at covid-19-pandemien gjør enkelte mennesker i sårbare grupper enda mer sårbare, også med hensyn til brann. Særlig gjelder dette de som bor alene og som ikke har hjemmebaserte tjenester eller annen oppfølging. Sosial isolasjon kan gjøre det vanskeligere å oppdage en utrygg hjemmesituasjon (…).

(…)I forbindelse med at Helsedirektoratet skulle oppdatere faglige råd som skal ivareta de sårbare gruppene i helse- og omsorgstjenesten, har DSB spilt inn forslag som gjelder sikkerhet i hjemmet, som Helsedirektoratet har besluttet å ta inn i veilederen til kommunene (…).

- Vi ser at dødsbranntallene holder seg stabilt lave på tross av pandemien, sier Hatlevoll.

- Selv om det har vært en liten økning de siste årene hvis man sammenligner med de svært lave tallene i 2015 der 35 mennesker omkom og 2017 der tallet var 26. Antall omkomne i 2018 var 39 og i 2019 og 2021 var tallet 41. I 2020 var det totalt 45 som omkom i brann.

Powered by Labrador CMS