Beredskapssjef Ivar Konrad Lunde under åpningen av Samfunnsikkerhetens hus i Bergen i formiddag.
Beredskapssjef Ivar Konrad Lunde under åpningen av Samfunnsikkerhetens hus i Bergen i formiddag.

Samfunnssikkerhetens hus i Bergen offisielt åpnet

Samfunnssikkerhetens hus i Bergen er det første i sitt slag, og de er den første byen som samlokaliserer vaktfunksjoner, og knytter til seg forskning og undervisning. Fredag 12. November inviterte Byrådsleder Roger Valhammer til offisiell åpning av huset.

Publisert Sist oppdatert

På fredag var det offisiell åpning av Samfunnssikkerhetens hus (SSH) i Bergen, som er opprettet fra kravene i Gjørv-rapporten. Det var en stolt byrådsleder som åpnet ballet i lokalene i Rosenkrantzgate 3.

Det var en stolt byrådsleder som åpnet Samfunnssikkerhetens hus fredag.
Det var en stolt byrådsleder som åpnet Samfunnssikkerhetens hus fredag.

– Samfunnssikkerhetens hus er det første i sitt slag, og Bergen er først til å samlokalisere vaktfunksjoner og knytte til seg forskning og undervisning. Samfunnssikkerhetens hus svarer ut krav fra Gjørv-rapporten. Dette er Bergens svar på hvordan bysamfunnet skal etterleve “samvirkeprinsippet”, ett av kravene som Gjørv-kommisjonen kom frem til i 22. juli-rapporten, sa byrådsleder Roger Valhammer i åpningstalen.

Byrådet i Bergen kommune vedtok i mai 2019 å etablere Samfunnssikkerhetens hus.

Kommunen tok dette initiativet for å styrke kommunal beredskap og for å møte større og mer komplekse utfordringer i regionen. Tanken bak SSH er å skape et tryggere samfunn ved å styrke det forebyggende arbeidet og regionens reelle beredskapsevne. Her skal det legges til rette for effektiv ressursbruk, bedre samvirke, kompetansebygging og forskning innen samfunnssikkerhet og beredskap i Bergens-regionen.

Er i drift

SSH flyttet inn i helt nye lokaler i april og har vært i døgnkontinuerlig drift fra juni i år. Samvirkesenteret ligger også her. Der skal aktører fra redningstjenester og andre samfunnskritiske funksjoner samarbeide ved ulykker og alvorlige hendelser. Direkte tilknyttet Samfunnssikkerhetens hus jobber i dag i underkant av 20 personer, herunder 10 samvirkekoordinatorer som går i turnus i samvirkevakten. Beredskapssjef i Bergen kommune; Ivar Konrad Lunde, mener at et slikt samarbeid med andre aktører er helt avgjørende for å lykkes med beredskapsarbeid.

– Vi har alltid hatt et godt samarbeid med nødetatene og andre samvirkeaktører. Med samvirkesenteret har vi nå også en arena for å utøve dette samarbeidet og utvikle det videre, sier Lunde.

- SSH ønsker å ha en forebyggende beredskapsevne, altså kapasitet til å tidlig kunne oppdage farehendelser og forhindre at de får utvikle seg til mer alvorlige hendelser.

- Vi ønsker også å ha en optimalisert operativ evne, altså kapasitet til å kunne respondere tidligere på oppståtte uønskede hendelser, både med å redusere konsekvensene av hendelsene og bistå nødetater og andre samvirkepartnere med kommunale kapasiteter og ressurser, forklarer Lunde til Brennaktuelt.

- Hva slags type forskningsarbeid skal gjøres på SSH?

Forskningsarbeid knyttet til samfunnssikkerhetsutfordringer, da særlig i forhold til klimaendringer, ekstremvær, cyberdomenet og informasjonssikkerhet, forklarer Lunde.

- Det skal også forskes på sårbarheter knyttet til samfunnskritisk infrastruktur, risikopersepsjon og risikokommunikasjon. Ikke minst forebygging og krisehåndtering.

- Dere har jo vært i drift siden juni – hva er erfaringene så langt?

- Erfaringene er svært gode så langt, sier Lunde.

- Samvirkeaktørene deler informasjon raskere og kommuniserer mer effektiv sammen, både under planlagte arrangementer og under farehendelser som oppstår. Samfunnssikkerhetens hus er et viktig bidrag for tryggheten til innbyggerne i regionen, avslutter han.

De inviterte gjestene til åpningen fikk omvisning og presentasjon av kapasitetene i Samvirkesenteret. Her fikk gjestene en demonstrasjon av verktøyene som samvirkekoordinator på vakt bruker for å få følge med på hendelser som kan ha betydning for samfunnssikkerheten i regionen. Gjestene fikk en demonstrasjon basert på en reell hendelse, nemlig propantanken som sto i fare for å eksplodere tidligere i høst. Gjestene fikk se hvordan samvirkekoordinator på vakt håndterte denne hendelsen.

Powered by Labrador CMS