Konsept for nytt nødnett er besluttet

Valget av konsept for nytt nødnett er nå tatt, melder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Staten skal eie den tekniske plattformen, mens dekning og kjernenett skal leveres av kommersielle mobiloperatører.

Publisert
Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

- Beslutningen er viktig for å sikre et godt nødnett der nasjonal kontroll og sikkerhet er godt ivaretatt. Kombinasjonen av statlig eierskap og kjøp fra kommersielle mobiloperatører utnytter styrkene fra begge sektorer, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Nød- og beredskapsaktører, som politi, helse og brannvesen, er helt avhengig av gode kommunikasjonsløsninger i arbeidet med å verne liv og verdier.

– Dagens Nødnett fungerer bra, men har i likhet med all annen teknologi begrenset levetid. Derfor har vi anbefalt at nytt nødnett bør være på plass rundt 2030, sier Aarsæther.

Ble anbefalt

– Dette er et tydelig retningsvalg for norsk beredskap i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon.

DSB-direktør Elisabeth Aarsæther.

Konseptet ble anbefalt av DSB og Nkom i fellesskap, og støttes av ekstern kvalitetssikrer.

Direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Pål Wien Espen er svært glad for at retningsvalget er tatt, og at man nå går over i forprosjektfasen.

– Vi ser frem til å bidra inn i det videre samarbeidet mellom myndigheter, brukere og mobilaktørene. Teknologiutviklingen og innovasjonskraften i de kommersielle mobilnettene legger til rette for etableringen av sikker, stabil og fremtidsrettet nødkommunikasjon, sier Espen.

Justis- og beredskapsdepartementet utarbeider nå et mandat til DSB for et forprosjekt. Brukerinvolvering og dialog med markedet vil være sentralt i det videre arbeidet.

Powered by Labrador CMS