Fengslet mordbrannsiktet avventer anke

Borgarting lagmannsrett skal avgjøre løslatelsen til mannen i 60-årene som politiet har siktet etter en rekkehusbrann på Skedsmokorset i august i år der én person omkom. Retten mener at funn på brannstedet kan peke i retning av at brannen ikke ble påsatt av den siktede, mens politiet mener at skjellig grunn til mistanke, fortsatt er til stede.

Publisert

Det var litt før klokken 19 den 3. august at en brann startet i et rekkehus i Korshagen på Skedsmokorset. Et vitne sa at boligen var overtent på mindre enn fem minutter, og brannen spredte seg raskt til en annen bolig i rekkehuskjeden.

To av personene som var i rekkehuset der brannen startet kom seg ut, mens en tredje omkom i brannen.

En mann i 60-årene ble pågrepet og siktet i forrige uke, og deretter fengslet i én uke av Romerike og Glåmdal tingrett. Mannen er siktet for paragraf 355a i straffeloven, som er den såkalte mordbrannparagrafen. Han er bosatt på Skedsmokorset.

Forsvareren til mannen, Ole-Christian Ringnes sier til NTB:

– Han erkjenner ikke straffeskyld og stiller seg uforstående til det hele. Han tar dette svært tungt og syns det er veldig belastende. Mannen ble løslatt av Romerike og Glåmdal tingrett på tirsdag 31. august.

Men påtalemyndigheten anket løslatelsen på stedet. Bakgrunnen for fengslingen var fare for bevisforspillelse.

Ba om forlenget fengsling

Romerike og Glåmdal tingrett bestemte onsdag at den mordbrannsiktede mannen skulle løslates da politiet ba om forlenget fengsling. Politiet anket imidlertid avgjørelsen og ba om såkalt oppsettende virkning, at den siktede må sitte fengslet fram til anken er avgjort.

Det var et familiemedlem som omkom i rekkehusbrannen den 3. august.

I kjennelsen skriver retten at det er enkelte forhold som taler for at det er skjellig grunn til å mistenke mannen for en straffbar handling. Mistanken betegnes imidlertid som svak, og den er ikke styrket siden mannen ble fengslet 24. august.

Dommeren trekker inn flere momenter den mener underbygger at den siktede ikke kan mistenkes. Blant annet at han ble påført mange brannskader da han forsøkte å gå inn i den brennende bygningen for å redde ut familiemedlemmet, som fremdeles befant seg i bygget. Siktede hadde heller ikke innboforsikring og hadde derfor ikke noe motiv i den retningen.

Funn på brannstedet kan peke i retning av at brannen ikke ble påsatt av den siktede, skriver retten videre og viser til at den avdøde kan ha hatt mulighet til selv å ta seg ut av huset da brannen oppsto.

Politiet og forsvareren hadde onsdag frist til å levere sine støtteskriv til lagmannsretten. Advokat Ole-Kristian Ringnes, som forsvarer den siktede, sier til NTB at han ikke vet hvor lang tid lagmannsretten vil bruke på å avgjøre anken.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS