Oversiktsbilde Mongstad-anlegget
Oversiktsbilde Mongstad-anlegget

Equinor får sterk kritikk i ny rapport

Brannen på Mongstad-raffineriet i fjor sommer kunne i verste fall ha ført til tap av menneskeliv, ifølge ny rapport. I rapporten får Equinor sterk kritikk.

Publisert Sist oppdatert

Mongstad-anlegget:

- Raffineriet er det eneste i Norge og ligger i Vestland fylke

- Består av et oljeraffineri med integrert kraftvarmeverk, et NGL-prosessanlegg og en råoljeterminal.

- Er Norges største raffineri og har en kapasitet på nærmere 12 millioner tonn råolje per år.

- Størstedelen av produksjonen består av bensin, diesel og flydrivstoff.

- Rundt 75-80 % av totalproduksjonen eksporteres.

- Den eldste delen av raffineriet stod klart i 1975.


Tidlig på morgenen 3. juli 2022 begynte det å brenne i Equinors raffineri på Mongstad nord for Bergen. Brannen oppsto som en følge av en lekkasje av stoffene nafta og hydrogen som ble ført i en termolommeflens på en rørlinje. Innholdet i røret holdt en temperatur på 520° Celsius, og selvantente da det kom i kontakt med luft.

I starten var flammene mellom ti og 15 meter høye og det tok litt over fem timer før brannen var slukket. Både politi, brannvesen og helsepersonell rykket ut til anlegget.

Rapporten peker på avvik

I rapporten fra Petroleumstilsynet (Ptil) blir det pekt på flere avvik. Det gjelder blant annet mangler ved anleggets utforming og vedlikehold, og mangler ved risikoanalyse.

– Dersom hendelsen hadde skjedd mens personell var i området, kunne vedkommende, i verste fall, ha blitt utsatt for dødelig høy varmestråling, heter det i rapporten.

Pressetalskvinne Ellen Maria Skjelsbæk i Equinor sier til Dagens Næringsliv at de ser svært alvorlig på denne hendelsen.

– Vi har hatt en del utfordringer. Det er vi ikke glad for. Vi jobber kontinuerlig med både avvikene som oppdages og vedlikeholdsarbeidet.

Ingen personer ble skadet som følge av brannen, men hendelsen medførte at Equinor måtte stanse deler av anlegget i tre uker etter brannen. Dette gav selskapet et produksjonstap på nærmere 700 millioner kroner.

Avvik funnet

Granskingen identifiserte flere avvik fra regelverket, blant annet:

  • Mangler ved anleggets utforming og vedlikehold
  • Mangler ved arbeidsprosessen for overflatebehandling
  • Mangler ved risikoanalyse

Det ble også observert forhold som er kategorisert som forbedringspunkter:

  • Trykkavlastning i en hendelse kan forbedres
  • Varsling og melding av fare- og ulykkessituasjoner kan forbedres
  • Læring etter hendelser kan forbedres
  • Sikring av tekniske funn og beviser kan forbedresPowered by Labrador CMS