Equinors LNG-anlegg på Melkøya sto i full brann den 28. september 2020.
Equinors LNG-anlegg på Melkøya sto i full brann den 28. september 2020.

Melkøya-brannen kan ha kostet 20 milliarder kroner i tapte inntekter

Analytiker anslår at Melkøya-brannen utenfor Hammerfest i 2020 til nå kan ha kostet 20 milliarder kroner i tapte inntekter. I en tid der Europa desperat trenger mer norsk gass, jobbes det nå iherdig med å få gjenåpnet det gigantiske LNG-anlegget. Går alt etter planen er anlegget i drift den dagen resten av landets befolkning går i tog, veiver med flaggene sine og gratulerer hverandre med dagen.

Publisert

Equinors LNG-anlegg på Melkøya er fortsatt nedstengt etter brannen 28. september 2020, og har nå vært ute av drift i19 måneder. Det samme er produksjonen fra Snøhvit-feltet, som leverer gass til Hammerfest LNG. Planen var at anlegget skulle være i drift igjen fra 31. januar 2022.

Sagt på en tabloid måte, så kostet filteret som forårsaket brannen rundt 20 milliarder kroner ...

Teodor Sveen-Nilsen, Sparebank 1

Brannen er en av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie, ingen personer ble skadet i hendelsen men det var et stort potensiale for skade på liv, helse, miljø og økonomi. En analytiker mener nå at den siste biten har gitt enorme konsekvenser, og anslår et inntektstap på 20 milliarder kroner.

Brannen oppsto i filtre som ikke har vært skiftet siden 2015, og Petroliumstilsynets (Ptl) sin granskning av brannen pekte ut selvantenning i en type forfilter hvor det hadde samlet seg opp biomasse, for det meste insekter, som brannårsaken. Syv filtre smeltet uten at Equinor endret sine rutiner før brannen oppsto.

Tilsynet ved Ptl fant under granskningen avvik ved ledelse og styring, bemanning i organisasjonen, risikoanalyser, vedlikehold av filtre og oversikt over eksterne beredskapsressurser.

Enormt økonomisk tap

Foruten kostnadene med å gjenoppbygge store deler av fabrikken så er det inntektstapet som gir størst økonomisk utslag for Equinor. Selskapet, som eier 37 prosent av anlegget, ønsker selv ikke å kommentere totalkostnaden av brannen. Det vil imidlertid aksjeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets.

– Sagt på en tabloid måte, så kostet filteret som forårsaket brannen rundt 20 milliarder kroner målt i tapte i inntekter, skriver meglerhuset, ifølge Dagens Næringsliv.

Regnestykket ble omtalt av Teknisk Ukeblad forrige uke.

Summen er et anslag av dagens verdi på utsatte inntekter. På kort sikt anslår Sveen-Nilsen at inntektstapet, etter forsikringsoppgjøret, vil bli 30 milliarder kroner.

Analytikeren sier at Melkøya-tapet forstørres av samtidens høye gasspriser, men han understreker at Equinor uansett kommer meget godt ut av den rådende situasjonen på energimarkedet.

Etter planen skal anlegget gjenåpnes for drift 17. mai i år.

Sterk kritikk

18.november 2020 utgav Bellona en granskningsrapport vedrørende brannen og dens konsekvenser samt potensielle konsekvenser. Bellona-leder Frederic Hauge mente allerede da at ulykken hadde sammenheng med systemsvikt, kostnadskutt og manglende vedlikehold. Dette ble bekreftet da konserntillitsvalgte varslet ledelsen om en ukultur der økonomi prioriteres foran sikkerhet og vedlikehold.

Les granskingsrapporten her.

Kilde: NTB, Bellona

Powered by Labrador CMS