Overgangsordningen for Sentral godkjenning forlenges

Overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i Sentral godkjenning ble innført i 2016 og har blitt forlenget flere ganger. Ordningen skulle etter planen avvikles fra 1. juli 2023. Dette har skapt bekymring, spesielt hos anleggsbransjen. Nå har Kommunal- og distriktsdepartementet bestemt å igjen forlenge fristen til 1. juli 2025.

Publisert

For å gi bransjen mer tid til å omstille seg, har fristen blitt forlenget flere ganger. For halvannet år siden ble det varslet at etter 1. juli 2023 skulle alle sentralt godkjente foretak oppfylle kvalifikasjonskravene fullt ut. Til glede for mange, spesielt i anleggsbransjen, er nå fristen forlenget i ytterligere to og et halvt år, inntil nye regler er på plass.

Det ble tidligere bestemt at etter 2016 skal alle foretak erklære ansvarsrett der de bekrefter at faglig ledelse oppfyller krav til relevant utdanning og praksis etter kapittel 11 i SAK 10 (kvalifikasjonskrav og dokumentasjon av kvalifikasjoner). I tillegg skal faglig ledelse i tiltaket benytte personer i prosjektene med nødvendige og relevante kvalifikasjoner for å gjennomføre prosjektering og kontroll iht. gjeldende krav i Plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift.

Foretak som ikke oppfyller kompetanse kravene i SAK 10 kan i enkelte tilfeller, etter søknad, godkjennes av kommunen og få ansvarsrett etter § 11-4 sjette ledd. Dette gjelder imidlertid kun tiltaksklasse 1 og kun innenfor enkelte funksjoner.

Bekymringer tatt til etterretning

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier nå at departementet er i gang med oppfølgingen av forslagene fra Byggkvalitetsutvalget, som ble fremlagt i fjor sommer.

- Vi har lyttet til innspillene vi har fått, særlig fra anleggsbransjen, sier Gjelsvik.

- Å avvikle overgangsordningen før nye regler er på plass, vil særlig påvirke foretak som arbeider med vei- og grunnarbeid og vannforsynings- og avløpsanlegg. Det er derfor viktig å sikre forutsigbare rammevilkår for næringen fram til nye regler er på plass, sier Gjelsvik.

Hva innebærer overgangsordningen?

De som fikk sentral godkjenning før 1. januar 2016, kan være trygge på at tidligere godkjenningen kan fornyes. Ved søknad om endret godkjenningsområde eller tiltaksklasse, må derimot kvalifikasjonskravene fortsatt være på plass.

– Dersom overgangsordningen ikke hadde blitt forlenget, kunne det ført til svekket kapasitet på områder som er viktige for samfunnet. Dette kan være prisdrivende, og ha en innvirkning på framdriften til de ulike prosjektene, sier Gjelsvik.

Målet er at ressursene nå kan brukes på å skape verdier i stedet for bekymringer for bransjen.

Det poengteres at om ikke nye regler er på plass innen 2025, så må departementet på nytt vurdere overgangsordningen.

Les mer om kravene til sentral godkjenning.

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) - Lovdata

Powered by Labrador CMS