Juks med uavhengige kontroller av brannkonsept

I 2016 ble ordningen med sentral godkjenning av foretak endret. Sentral godkjenning ble da en frivillig ordning som beskriver et foretaks seriøsitet og faglige kompetanse. Det ble da ikke lenger et krav om å ha sentral godkjenning for å kunne erklære ansvarsrett i en byggesak. Ordningen med lokal godkjenning av ansvarsrett opphørte også i 2016.

Publisert

Dette er et leserinnlegg og innlegget gir uttrykk for skribentenes holdninger.

Etter 2016 skal foretakene erklære ansvarsrett der de bekrefter at faglig ledelse oppfyller krav til relevant utdanning og praksis etter kapittel 11 i SAK 10 (kvalifikasjonskrav og dokumentasjon av kvalifikasjoner). I tillegg skal faglig ledelse i tiltaket benytte personer i prosjektene med nødvendige og relevante kvalifikasjoner for å gjennomføre prosjektering og kontroll iht. gjeldende krav i Plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift.

Foretak som ikke oppfyller kompetanse kravene i SAK 10 kan i enkelte tilfeller, etter søknad, godkjennes av kommunen og få ansvarsrett etter § 11-4 sjette ledd. Dette gjelder imidlertid kun tiltaksklasse 1 og kun innenfor enkelte funksjoner.

Ved erklæring av ansvarsrett vil en gyldig sentral godkjenning for fagområdet være en dokumentasjon på at foretaket har nødvendig kompetanse til å f.eks. utarbeide et brannkonsept eller utføre en uavhengig kontroll av et brannkonsept.

Manglende tilsyn

Foretak som ikke har sentral godkjenning, plikter å kunne dokumentere å ha faglig ledelse med eksamen eller annen bestått prøve som er relevant for foretakets ansvarsrett slik som beskrevet i SAK § 11-2 og § 11-3, samt nødvendige antall år med relevant erfaring innen fagområdet.

Kravet til praksis gjelder normalt etter endt utdanning da praksis skal bygge på det utdanningsnivået som kreves. For prosjektering og kontroll av brannkonsept i tiltaksklasse 3 medfører det at faglig ledelse skal ha utdanning på mastergrad nivå og minst åtte års praksis innenfor prosjektering og kontroll av brannsikkerhet, på mastergradnivå. Samme fagperson må tilfredsstille kravene til både utdanning og praksis.

Vi har også erfart at det har blitt utført «uavhengig kontroll» av brannkonseptet vårt uten at kontrollforetaket har tatt kontakt med oss.

Kommunene skal føre tilsyn med at foretak kan dokumentere at faglig ledelse oppfyller krav til utdanning og praksis som angitt i § 11-2 og § 11-3 i SAK 10. Foretak som ikke tilfredsstiller disse kompetansekravene har dermed ikke lov til å erklære ansvarsrett i byggesaken.

Foretak uten korrekt kompetanse

I årene etter 2016 har vi en del ganger opplevd at det engasjeres firmaer til uavhengig kontroll av brannkonsept i tiltaksklasse 2 og 3, som neppe tilfredsstiller kravene til kompetanse etter SAK 10.

Felles for dem er at dette er mindre firmaer som ikke har sentral godkjenning. De bare erklærer ansvarsrett og satser på at kommunen ikke fører tilsyn med at de har nødvendig kompetanse til å utføre uavhengig kontroll av brannkonsept.

Det virker som om de fleste kommuner ikke fører tilsyn med dette og at foretak uten tilstrekkelig formell kompetanse og erfaring dermed har lite å tape på å jukse med å erklære ansvarsrett i prosjekter de ikke har lov til å erklære ansvarsrett i. Det finnes selvsagt noen helt få hederlige unntak blant kommunene, som eksempelvis Oslo og Trondheim, der det er mye større sjanse for at det blir oppdaget enn i de fleste andre kommuner.

Vi har også erfart at det har blitt utført «uavhengig kontroll» av brannkonseptet vårt uten at kontrollforetaket har tatt kontakt med oss. De har da ikke fått oversendt våre rutiner for kvalitetssikring og sjekklister til kontrollen – hvilket er påkrevd. Vi får heller ikke tilsendt noen kontrollrapport.

Vi tenker da at kontrollen umulig kan ha blitt utført etter SAK 10 § 14-7 (gjennomføring av uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2 og 3). Det kan da virke som om det eneste som blir gjort er å skrive erklæring om ansvarsrett og kontrollerklæring. I en konkurranseutsatt næring, så er dette veldig ødeleggende for de seriøse aktørene.

Vi har mange ganger varslet vår oppdragsgiver og ansvarlig søker om at foretaket som er engasjert til uavhengig kontroll av brannkonseptet ikke har nødvendig kompetanse etter SAK 10 til å utføre uavhengig kontroll av brannkonseptet.

Noen ganger blir det tatt til følge og det blir valgt et annet firma med nødvendig kompetanse til jobben. Andre ganger velger de å likevel benytte et foretak som ikke har kompetanse til uavhengig kontroll-jobben, gjerne fordi disse har gitt det laveste tilbudet. Her virker det dessverre som om det kun er pengene som har betydning.

«Overordnet ansvar for kontroll»

En annen utfordring er kontroll foretak som har sentral godkjenning etter SAK 10 § 13-5 innen området «Overordnet ansvar for kontroll». Dette er vanligvis foretak som utfører uavhengig kontroll innen mange fagområder, men mangler kompetanse etter SAK 10 til å selv kunne utføre uavhengig kontroll innen noen av disse fagområdene.

Det vil dessverre kunne lønne seg å jukse ved å erklære ansvarsrett for fagområder som et foretak ikke er godkjent for, når det utføres så lite tilsyn med foretak uten sentral godkjenning.

Forutsetningen for denne sentrale godkjenningen er at på de fagområder foretaket selv ikke besitter kompetanse, så må de benytte underleverandører med nødvendig kompetanse til å utføre den uavhengige kontrollen. Dette skal fremgå av styringssystemet til kontrollforetaket.

Vi har dessverre sett mange eksempler på at det syndes mot dette ved at foretakene selv utfører den uavhengige kontrollen av brannkonsept, selv om de ikke innehar kompetanse etter SAK 10 for å utføre den. Fagområdet «Overordnet ansvar for kontroll» bør fjernes fra den sentrale godkjenningsordningen, da det er alt for lett å misbruke dette. Det er også helt unødvendig å ha dette godkjenningsområdet.

Manglende kompetanse og ansvarlig søkers rolle

Det finnes også eksempler på at firma erklærer ansvarsrett for prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasser de ikke har kompetanse for etter SAK 10. Erfaringsmessig er omfanget av det mindre enn når det gjelder uavhengig kontroll av brannkonsept.

Sannsynligvis fordi det krever mye mindre kunnskap å utføre en ukvalifisert uavhengig kontroll enn å utarbeide et kvalifisert brannkonsept og branntegninger som andre foretak skal utføre uavhengig kontroll av. Sannsynligheten for å «bli tatt» er da større hvis man prøver seg på en prosjektering uten å beherske dette.

Det vil dessverre kunne lønne seg å jukse ved å erklære ansvarsrett for fagområder som et foretak ikke er godkjent for, når det utføres så lite tilsyn med foretak uten sentral godkjenning.

Det var mye enklere med den gamle ordningen som var før 2016. Da kunne man enkelt finne ut hvilket fagområde og tiltaksklasse det enkelte foretak var godkjent for. Foretak uten sentral godkjenning måtte søke om ansvarsrett til kommunen (lokal godkjenning) og deres kompetanse ble vurdert.

I dag kan slike foretak bare erklære ansvarsrett selv uten at noen sjekker deres kompetanse. Hva så med ansvarlig søker? Vi tror man skal lete lenge etter en ansvarlig søker, som faktisk sjekker om et foretak har nødvendig kompetanse etter SAK 10.

Kontrollerklæring på hvilket grunnlag?

For foretak som har sentral godkjenning og nødvendig kompetanse etter SAK 10 kan det være mer problematisk at man ofte ikke får vite hvordan et avvik som har blitt avdekket, blir lukket.

Det betyr at hvis man avdekker et alvorlig avvik, så skal man etter dagens regelverk bare påpeke dette. Et vanlig svar fra prosjekterende er at forholdet blir løst ved omprosjektering, men det angis ofte ikke hva løsningen da blir.

Dette er en ordning som vi ikke tror de fleste vil være fornøyd med. Hvis vi skal skrive på en erklæring om at vi har kontrollert et prosjekt, så tror vi de fleste vil ønske å vite hvilken løsningen som faktisk blir utført på bygget.

Fredag 20. mai, 2022

Helge Dale Østrem, Senioringeniør i Firesafe AS, Jonas Segtnan Berg, Senioringeniør i Firesafe AS og Håkon Winterseth, Faglig leder i Firesafe AS

Powered by Labrador CMS