Faksimile fra Finansavisen.
Faksimile fra Finansavisen.

Manglende overholdelse av ansvarsrett: Dømt til å betale erstatning

Et boligprosjekt i Trondheim ble utført med mange feil, og utbyggeren slo seg etterhvert konkurs. Nå er arkitektfirmaet som sto som ansvarlig søker i prosjektet dømt i Høyesterett til å betale boligkjøperne en erstatning på 12,2 millioner kroner for feil og mangler på boligene. Blant annet hadde de ikke sørget for å belegge alle sentrale prosjekteringsoppgaver i prosjektet med ansvarsrett.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg tror ikke det er Pandoras eske som har åpnet seg, men det er nå en mulighet til å nå lenger med krav, sier kjøpernes advokat Dag Herrem til Finansavisen.

Prosjektet handler om fire kjedede eneboliger som i 2012 og 2013 bli solgt fra utbyggerselskapet Trondheim Panorama for mellom 6,9 til 7,2 millioner kroner. Ansvarlig søker var arkitektfirmaet Solem Arkitektur (som senere er kjøpt opp av Norconsult). Eierne skulle betale inn etter at det var utstedt midlertidig brukstillatelse, noe Trondheim kommune ga prosjektet i desember 2014.

Store feil og mangler

Kort tid etter overtakelse avdekket de nye eierne store feil og mangler ved boligene. De holdt derfor igjen en del av kjøpesummen. Blant annet var det vannlekkasjer fra taket og inn i boligene. Huseierne engasjerte Multiconsult for å kartlegge feilene. Multiconsult avdekket flere feil, og anbefalte riving og ombygging av både vegger, tak og terrasser.

Tilkjent erstatning

Boligkjøperne gikk til sak, og vant frem både i Tingretten og Lagmannsretten. I Lagmannsretten ble utbedringskostnadene angitt til 15,3 millioner kroner. Men retten tilkjente kjøperne en erstatning på 12,2 millioner kroner. Da var imidlertid utbyggeren Trondheim Panorama konkurs. Erstatningskravet ble rettet til ansvarlig søker Solem Arkitektur. I og med at de er kjøpt opp av Norconsult, så er det de som nå får kravet.

Ikke dekket opp av ansvar

Solem Arkitektur har blant annet ikke sørget for at alle sentrale prosjekteringsoppgaver i prosjektet er belagt med ansvar, og har dermed villedet kommunen, står det i dommen. Trondheim kommune har dermed utstedt midlertidig brukstillatelse på feil grunnlag.

Høyesterett konkluderer med at selskapet har brutt bestemmelsene om ansvarsbelegging, og at dette har skjedd helt bevisst - og at Solem Arkitektur selv har god kunnskap om de faktiske forhold.

Kjell Ekeren som er senior kommunikasjonsrådgiver i Norconsult sier i en e-post til Finansavisen at denne dommen gi ansvarlig søker en sentral rolle og mer vidtrekkende ansvar for helheten i et byggeprosjekt enn hva man har gått ut fra til nå i byggebransjen.

Kilde: Finansavisen

https://finansavisen.no/nyheter/jus/2020/02/10/7496368/arkitekter-ma-ut-med-12-2-mill.-i-erstatning-til-boligkjopere-etter-at-utbygger-gikk-konkurs

Powered by Labrador CMS