Ansvaret for desinfeksjonsmidler på arbeidsplassen?

Vi har tidligere skrevet om at pandemien krever at vi har mye desinfeksjonsvæske tilgjengelig overalt både for håndhygiene og for desinfeksjon av overflater. Vi avdekket at ikke alle ser ut til å forstå hvor brannfarlig alkoholbasert desinfeksjonsvæske kan være. Brennaktuelt.no ble kontaktet av fagorganisasjonen SAFE som har laget en informativ presentasjon som også tar for seg helsemessige aspekter knyttet til slike produkter, og som er godt egnet som grunnlag for en risikovurdering.

Publisert Sist oppdatert

Vår artikkel tok utgangspunkt i befaringer som branningeniører hadde foretatt både på kjøpesentre og sykehjem med det for øyet å se hvordan denne type brannfarlig væske var plassert og lagret. Befaringene viste at det ikke var alle som hadde et bevisst forhold til at dette er brannfarlig vare som ikke skal være plassert samlet i for store kvanta eller i nærheten av annet brennbart materiale. Flere steder var væskene også plassert i lagerrom på en slik måte at om det begynte å brenne, så ville flaskene smelte - og den brennbare væsken renne utover og bidra til å spre brannen i bygningen.

Halvor Erikstein som er organisasjonssekretær og yrkeshygieniker i SAFE som er sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren har også fått mye spørsmål om denne problemstillingen - også sett fra et helsemessig perspektiv. Han har derfor laget en presentasjon som er godt egnet som grunnlag for risikovurderinger. Blant annet tar den for seg både hva disse produktene inneholder, hva regelverket sier og hvilken fare som er forbundet med dem både i forhold til helserisiko og brannfare. Dette er en svært nyttig presentasjon for alle som er i befatning med denne type produkter i litt større skala, og som har ansvaret for å kartlegge risikoen.

Link til presentasjonen:

https://safe.no/vet-du-at-den-storste-forskjellen-pa-antibac-overflatedesinfeksjon-og-rodsprit-er-fargen/#

Powered by Labrador CMS