Forskningsprosjekt har sett på blant annet hva som er viktig for at deltidsmannskaper blir i jobben.
Forskningsprosjekt har sett på blant annet hva som er viktig for at deltidsmannskaper blir i jobben.

Hva er viktig for å holde på deltidsmannskaper og de frivillige i brannvesenet?

Mange brannvesen er avhengige av deltidsmannskaper og frivillige. Men hva skal til for å holde på dem? Og hva er hovedårsaken til at de slutter i jobben? Dette har et svensk forskningsprosjekt sett nærmere på.

Publisert

Ny studie fra Sverige har sett på rekruttering, ansettelsesforhold og oppsigelse blant både deltidsmannskaper og frivillige brannmannskaper. Blant annet hva det er som gjør at de enten blir i jobben eller velger å slutte. Dette er et forskningsfelt som det ikke finnes så mye materiale på. Derfor har det heller ikke vært så lett å finne frem til informasjon om sammenhenger mellom hvorfor man blir i jobben eller velger å slutte. Prosjektet tar utgangspunkt i 27 internasjonale undersøkelser og studier som omhandler dette temaet i løpet av de siste 20 årene. Ikke alle disse studiene er gode som underlagsmateriale. Blant annet er svarprosenten lav i enkelte av undersøkelsene.

Konklusjoner

Studien konkluderer med at det er en sammenheng mellom hvor fornøyd man er i jobben og hvilke støtte man føler at man har blant sine overordnede i brannvesenet, om man får anerkjennelse for innsatsen sin og hvor tette bånd det er mellom dem som er på samme lag i innsatser. Mange oppgir at de slutter i jobben som følge av familiære årsaker, og ofte handler det om at ens partner ikke støtter opp om jobben.

Studien er utført av Emelie Lantz og Marcus Runefors som begge er forskere ved Universitetet i Lund i Sverige.

Link til prosjektet (krever innlogging):

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJES-02-2020-0009/full/html

BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
Powered by Labrador CMS