«Framtidens brann og redning» - folkevalgte har nokså lik problemforståelse

- Debatten på Arendalsuka viser at vi har et godt tverrpolitisk grunnlag for å få til nødvendige endringer i kjølvannet av en helhetlig gjennomgang av brann- og redningstjenesten, sier Øistein Gjølberg Karlsen.

Publisert

Det var den 16. august under Arendalsuka at sentrale politikere fra Stortingets justiskomite og to ordførere ble utfordret på hvordan brann- og redningstjenesten bør se ut i 2035.

«Brann og redning fram mot 2035: Er vi rigget for å møte fremtidens utfordringer»? ble arrangert av Samfunnsbedriftene Brann og redning og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i felleskap.

Direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning.
Direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning.

Samfunnsbedriftene og DSB innledet med å gå igjennom utfordringsbildet sett både fra brann- og redningstjenesten og fra myndighetsnivå. Det var direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning og avdelingsdirektør Johan Marius Ly fra DSB som sto for innledningene til debatten.

Det var betryggende å se at virkelighetsoppfatningen stort sett var den samme.

Ser frem til gjennomgang av brann og redning

Panelet besto av stortingsrepresentantene Sveinung Stensland (H) og Maria Aasen-Svendsrud (Ap), ordfører Gyro Heia (Sp) fra Birkenes kommune, og varaordfører Lene Langemyr (FrP) fra Grimstad kommune.

De så alle fram til den helhetlige gjennomgangen av brann- og redningstjenesten som justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) skal starte i løpet av høsten 2022.

I denne gjennomgangen er det varslet at man vil se på blant annet roller, myndighet, oppgaver, økt samarbeid på tvers av kommunegrenser, finansiering regionale/nasjonale styrings- og støttestrukturer med mer.

Enige om økt behov for samarbeid

Panelet var stort sett enige om virkelighetsbeskrivelsen. De var også enige om at det vil være et økende behov for samarbeid på tvers av kommunegrenser for å løse framtidige oppgaver. Ikke overraskende var det større uenighet mellom partiene når det gjaldt hvordan man skulle nå målet om økt samarbeid.

Direktør Øistein Gjølberg Karlsen var glad for at det var en omforent forståelse for både utfordringsbildet og behovet for samarbeid.

- Denne debatten viser at vi har et godt tverrpolitisk grunnlag for å få til nødvendige endringer i kjølvannet av den helhetlige gjennomgangen av brann- og redningstjenesten.

- Vi i Samfunnsbedriftene og våre brann- og redningsmedlemmer ser fram til å bidra inn i dette viktige arbeidet, avslutter han.

Samfunnsbedriftene brann og redning skrev først denne saken.

Powered by Labrador CMS