Viktig nyhet for arkitekter, brannrådgivere, prosjekterende, utførende og forsikringsselskaper

Europeisk standard for vanntåkeanlegg er publisert. Den etterlengtede Europeiske vanntåke-standarden EN 14972-1 ble publisert 23. desember 2020. Arkitekter, brannrådgivere, prosjekterende, installatører og forsikringsselskaper har nå en felles standard de kan referere til, ikke ulikt standarden for tradisjonelle sprinkleranlegg. Den store forskjellen er at vanntåke er ytelsesbasert, og ikke krever minimum vanntetthet som sprinkleranlegg gjør.

Publisert

Med en europeisk standard som dekker landbaserte bygg på plass, forventer vi en økende interesse for å brannsikre bygg med vanntåke. "Jeg forventer faktisk at flere bygninger vil bli spesifisert med vanntåke i den nærmeste fremtiden», sier Bettina McDowell, daglig leder i International Water Mist Association (IWMA).

Erling Mengshoel, styreleder i det norske lavtrykk vanntåkeselskapet Prevent Systems, har representert Norge i CEN ekspertgruppen som har utarbeidet standarden, siden 2013. Han sier:

- Selv om vanntåke jevnt og trutt har økt markedsandelene de siste årene, er publisering av standarden en viktig milepæl. I Norge, det mest sprinklede landet i verden per hode, representerer vanntåke nå ca. ti prosent av det samlede boligsprinklermarkedet.

Styreleder i Prevent Systems AS, Erling Mengshoel.
Styreleder i Prevent Systems AS, Erling Mengshoel.

- For å sikre det mest effektive, kostnadsbesparende, miljøvennlige og bærekraftige slokkesystemet for et prosjekt, vil det være forsømmelig å ikke referere til den nye standarden i en tilbudsforespørsel, legger han til.

- Vi har allerede opplevd økt etterspørsel etter informasjon og opplæring fra brannkonsulenter, prosjekterende og store sprinklerinstallatører, fortsetter Mengshoel.

Til tross for en manglende felles standard fram til nå, er altså vanntåkesystemer benyttet i landbaserte bygg. Det være seg fra skoler, barnehager, omsorgsbygg, helsehus, sykehus, til bevaringsverdige bygg, næringslokaler, hoteller, garasjeanlegg og ikke minst flere tusen leiligheter.

En lengre liste

Bettina McDowell påpeker at listen over berømte og ikke så berømte bygninger og prosjekter som er beskyttet med vanntåke kontinuerlig har blitt lengre med årene .

- En av grunnene er at produsenter har brukt den tekniske spesifikasjonen TS 14972 som grunnlag for sitt arbeid i mange år, forteller hun.

- En annen grunn er at sluttkunder har lært å sette pris på en bærekraftig og miljøvennlig teknologi i en verden som trenger beskyttelse.

Eksempler på kjente bygninger og rom som er beskyttet med vanntåkesystemer er mange, som St. Patrick's Church i sentrum av Manhattan, La Scala i Milano, klokketårnet i Mekka, St. Marks Basilica i Venezia, arkivet ved Bodleian Bibliotek ved Oxford University og Windsor Castle. Eurotunnelen mellom Storbritannia og kontinentet er også beskyttet med vanntåke, og til og med den internasjonale romstasjonen (ISS) bærer bærbare brannslukkere.

Supersykehuskompleks med vanntåkeanlegg

Bettina McDowell, General manager of the International Water Mist Association (IWMA).
Bettina McDowell, General manager of the International Water Mist Association (IWMA).

Et eksempel på et prosjekt som ikke er verdensberømt, men hvor det er installert vanntåkeanlegg med henvisning til EN 14972, er DNV-Gødstrup, et nytt supersykehuskompleks på 145.000 kvadratmeter i Vest-Danmark. Byggeprosessen startet i september 2012 og de tekniske anlegg er planlagt innregulert i mai i år. Leverandør av vanntåkesystemet som sikrer en stor del av det regionale sykehuset er Danfoss Fire Safety, et selskap som - gjennom årene - også har bidratt aktivt til utviklingen av den europeiske standarden.

Flere velger vanntåke

Årsaken til at stadig flere velger vanntåke, skyldes nok mye alle fordelene som er listet opp under:

  • Vanntåke er et slokkemiddel som kan brukes på et bredt spekter av branntyper og har vist seg å være svært effektivt til å kontrollere og slukke branner.
  • Det skader ikke mennesker, reduserer temperaturen og fortrenger oksygenet i brannområdet, og kjøleeffekten forhindrer gjenantennelse.
  • På grunn av størrelsen på dråpene er vanntåke godt fordelt, fyller mange kroker og sprekker i løpet av sekunder etter aktivering. De er derfor i stand til å kontrollere eller slukke til og med skjulte branner.
  • Når det gjelder røykkontroll, vil vanntåke effektivt avkjøle røyklaget og hindre det varme gasslaget for å bidra til ytterligere brannspredning, og vanntåke vil også rense noen av røykpartiklene.
  • Vanntåkesystemer er enkle å installere, ettermontere og utvide. Komponentene er relativt små ettersom anleggene krever mindre vann enn tradisjonelle anlegg.

Ytelses baserte tester

Vanntåkesystemer er basert på ytelsesbasert testing for applikasjonene de beskytter. Standarden lister opp kriterier for bruk av vanntåke i bygninger og hvordan systemene skal testes og dokumenteres. Den består av 17 deler, hvor deler 2 til 17 er anerkjente testprotokoller som produsenter av vanntåke har testet systemene sine mot. Vedlegg A i standarden gir en retningslinje for utvikling av representative brannprotokoller for hvordan man skal gjennomføre brannprøving hos akkrediterte laboratorier i stor skala for å bevise evne til å kontrollere eller slukke branner.

Bortsett fra å forplikte produsentene til å spesifisere hvordan systemene skal utformes, installeres, driftes og vedlikeholdes i DIOM-manualen (Design, Installation, Operation, Maintenance), setter standarden også kriterier for individuelle komponenter som brukes i systemene og oppgir hvilke komponenttester de må testes mot, for eksempel aldring-, trykk-, slag- og korrosjon tester.

Disse prosedyrene følger kravene til alternative teknologier som sprinkler- og gass-systemer som er akseptert over hele verden, og sikrer samme pålitelighet for vanntåkesystemer.

Vedlikeholdskrav for vanntåkesystemer er sammenlignbare med vanlige sprinkler- eller gass-slukkeanlegg.

-Vi vet at mange arkitekter, brannrådgivere, prosjekterende og installatører har savnet en standard for vanntåkesystemer som sikrer at det spesifiserte systemet oppfyller kravene til automatiske slokkeanlegg. Nå ser vi frem til å informere markedsaktørene om denne gode nyheten, sier Erling Mengshoel.

Powered by Labrador CMS