Utvendig fasade på nye Revetal ungdomsskole løftes på plass.
Utvendig fasade på nye Revetal ungdomsskole løftes på plass.

Byggherre og brannrådgiver – Hva bør endres i nye prosjekter?

Byggherrer er forskjellige, men det som er felles er at de fleste har tillit til selskapene som engasjeres til å bistå. Det være seg totalentreprenører, byggeleder eller andre innleide konsulenter. Dessverre viser all erfaring og historikk at det i mange sammenhenger ikke er et riktig valg. Hva skjer når byggherre skal bygge et nytt bygg?

Publisert

Når arkitekten har tegnet et bygg som vil fungere i forhold til bruken, kommer brannrådgiver inn i bildet. Brannrådgiver skal beskrive hvordan brannsikkerheten skal ivaretas. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har utarbeidet veilederen; «ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET», og der står det blant annet:

«Planlegging av brannsikkerhet starter med utarbeidelse av et overordnet brannkonsept. Brannkonseptet angir ytelser innenfor flere fagområder som samlet sett vil gi tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå. Personsikkerhet, verdisikkerhet, samfunnsmessige hensyn og sikkerhet for rednings- og slokkeinnsats skal ivaretas.»

Brannprosjektering er også det eneste i forhold til brann i et byggeprosjekt, der myndighetene har krav om uavhengig kontroll. Dette er positivt men man må også huske at dette skjer før detaljprosjekteringen innen de ulike fag er i gang.

Om hva som skal ivaretas står det følgende i veilederen:

«Prosjektering på konseptnivå (nivå A)

Brannsikkerhet på konseptnivå – overordnet strategi og helhetsløsninger. Verifikasjon av fravik fra veiledning og/eller risikoanalyser som dokumentasjon på et forskriftsmessig sikkerhetsnivå. Brannkonseptet fastlegger ytelseskrav og premisser overfor de øvrige fag/detaljprosjekterende.»

Forskriftsmessig sikkerhetsnivå er en stor utfordring i forhold til brannkonseptet. Forskrifter skal ivaretas, men er det tilstrekkelig sikkerhetsnivå i alle sammenhenger?

Konsekvens av brann – er det slik at alle tenker likt?

Myndighetene har i sine krav til et nytt bygg definert et sikkerhetsnivå i form av Tek 17. Norske myndigheter skal ha skryt for å ha fastlagt en del krav som tidligere måtte avklares i hvert prosjekt og som fortsatt må det i mange andre land i Europa.

Når er det krav til brannalarmanlegg, sprinkleranlegg osv.

Det man må være klar over er at det ikke står i noen av disse dokumentene hva en akseptabel konsekvens av en brann er. Det er en kost/nytte vurdering fra myndighetene som ligger til grunn for kravene i regelverket.

Sagt på en enkel måte – vi skal holde en brann under kontroll og beskytte menneskene rundt, men kan ikke sikre at den/de som er der brannen starter blir reddet. Den tragiske brannen på en institusjon i Lakselv nylig, viste igjen dette i praksis.

Krav fra forsikring

Normalt er det myndighetenes krav som legges til grunn. Det er enkelte ekstra krav, som at søppelkasser ikke skal lagres inntil bygget. Det er en stor sannsynlighet for brann i søppelkasser, og dette skal ikke kunne få konsekvenser for bygget. På den annen side vil det kunne komme ekstra krav fra forsikring på grunn av risiko eller konsekvens. Eksempelvis:

  • Gjenvinning – her har det vært mange branner og derfor har forsikring kommet med nye krav i forhold til om de i det hele tatt er villige til å tilby forsikring.
  • Store verdier – hvis det er store verdier som skal forsikres vil det kunne innebære ytterligere krav.

Byggherres oppfatning

I enkelte sammenhenger har eier/byggherre en oppfatning om hva som er en akseptabel konsekvens av en brann. Det er unntaket som f. eks. Munch museet i Oslo eller et datarom. Et vannbasert brannslukningsanlegg vil ikke ha en funksjon på ønsket tidspunkt eller det vil gi en for stor/uakseptabel konsekvens av brannen og slukkeanlegget.

I de fleste bygg baserer byggherre seg på de krav som blir definert i brannkonseptet, uten å ha et forhold til hva dette innebærer.

Forskriftsmessig sikkerhetsnivå – hva er svakheten?

Den opplagte svakheten i det forskriftsmessige sikkerhetsnivå er at byggherre/eier ikke har et forhold til hva en konsekvens av en brann vil innebære.

Jeg har spurt driftspersonell i en kommune som var på kurs – hva er en akseptabel konsekvens av en brann hos dere? Med barnehage, skole, alders- og omsorgshjem hadde mange forskjellige utfordringer. Antall døde eller skadet i en brann er ikke en hyggelig problemstilling å diskutere.

Det gjør det ikke mindre relevant og aktuelt.

På den annen side har noen byggherrer en oppfatning om hva de ønsker og forventer i forhold til sikkerhetsnivå og konsekvenser etter en brann. Utfordringen er at en brannrådgiver i altfor liten grad involverer byggherre ved utarbeidelse av brannkonseptet. Det tilfredsstiller myndighetenes sikkerhetsnivå – men tar ikke hensyn til byggherre sitt sikkerhetsnivå. Byggherre blir ikke involvert i prosessen. Og i veldig mange sammenhenger er byggherre og myndighetenes sikkerhetsnivå det samme.

Brannkonseptet og veien frem til et ferdig bygg – hvorfor blir det ikke ivaretatt?

Her har både brannrådgiver og byggherre et ansvar og grunnlag for forbedring.

Brannrådgiver:

Det er normalt at brannrådgiver har utført sitt oppdrag når brannkonseptet er ferdig sammen med branntegninger. RIF angir også at en oppfølgning gjennom prosjektet er utover et normalt oppdrag.

Byggherre:

Byggherre forventer at det som står i brannkonseptet blir ivaretatt av entreprenørene. Denne (feilaktige) tilliten til entreprenørbransjen og passiviteten vil myndighetene til livs når sentral godkjennelse blir erstattet. Da vil byggherre få et større ansvar for å sikre at det som er forutsatt i forbindelse med det nye bygget, faktisk blir ivaretatt i prosjektering, utførelse og dokumentasjon.

Så; Hvilket spørsmål skal brannrådgiver stille til byggherre i fremtiden?

Brannrådgiver skal på sin side informere om at det som står i brannkonsept, normalt ikke ivaretas i sin helhet av entreprenørbransjen. Brannrådgiver skal be om en bekreftelse fra byggherre med følgende alternativer:

  • Byggherre er kjent med de normale utfordringene men vil selv ta ansvar for at det som står i brannkonseptet blir ivaretatt. Enten med egne ansatte eller innleid kompetanse som er klar over dette ansvaret.
  • Brannrådgiver følger opp gjennom prosjektet, sammen med fagkompetanse innen forskjellige fag, som sikrer at prosjektering, utførelse og dokumentasjon ivaretar kravene i brannkonseptet. Hver for seg og samlet for bygget.

I neste artikkel vil den praktisk tilnærmingen til problemstillingen belyses. Brannvesenet som rykker ut når det brenner; Hvilke erfaringer har de om brannsikkerheten i eksisterende bygg, nye bygg og konsekvenser av branner? Er den som forutsatt og hva eier forventer?

Anders Sandmæl i Brannfag AS vil fremover bidra jevnlig med artikler om brannsikkerhet på brannaktuelt.no. Målet er å bidra til å spre kunnskap, belyse utfordringer i forhold til brannsikkerhet i byggeprosjekter og eksisterende bygg, samt skape debatt rundt disse utfordringene.

Powered by Labrador CMS