Typisk original trapperomsdør i eldre bygård i mur med kulturminneverdi.
Typisk original trapperomsdør i eldre bygård i mur med kulturminneverdi.

Slik kan gamle tredører bli mer brannsikre

Gamle tredører i kulturminnebygg er ofte ekstra utsatt ved brann. En ny veileder presenterer mulige løsninger for montering av glass, platekledninger, tetningslister, dørkarmer og dørbeslag ved oppgradering av brannmotstanden til eldre tredører. Tiltenkt bruk av veiledningen er når bytte av dør ikke er mulig eller ønskelig av antikvariske grunner.

Publisert Sist oppdatert

Gamle tredører i kulturminnebygg har historisk verdi, men kan være blant de svakere punktene med hensyn til byggets brannsikkerhet. Det er ofte ønskelig å forbedre brannmotstanden til dørene, men dette er vanskelig å få til uten å påføre dem skade.

En veileder fra FRIC (The Fire Research and Innovation Centre) foreslår imidlertid hvordan glass, beskyttelsesplater, tetningslister, beslag og dørkarmer kan monteres på døren for å oppnå en brannmotstand på cirka 30 minutter.

Tiltenkt bruk av veiledningen er når bytte av dør ikke er mulig eller ønskelig av antikvariske grunner.

Branntesting har gitt oss ny og verdifull innsikt i hvordan slike dører kan oppgraderes. I tillegg er det miljøvennlig å oppgradere og gjenbruke dørene i stedet for å kaste dem og erstatte dem med nye, sier forfatter og SINTEF-forsker, Anne-Marit Haukø.

Så små inngrep som mulig

Disse typene eldre dører har typisk en tykkelse på 40-50 mm, med glass på øvre del og en tynnere trefylling på nedre del. Av antikvariske årsaker bør inngrepene på dørene begrenses, og om mulig være reverserbare.

– Vi gjennomførte totalt fire branntester, med to små dørmodeller i hver test. Ulike løsninger for montering av brannsikkert glass, gipsplater og tetningslister ble testet, forklarer Haukø.

Hovedkonklusjonene fra branntestene er:

  • Glass må ha en brannmotstand på minimum 30 minutter (integritet og isolasjon) og være forsvarlig festet med stålrammer eller stålvinkler.
  • Tynnere deler som trefyllinger kan oppgraderes med steinull og 12,5 mm robuste gipsplater.
  • Både svellende lister og gummipakninger skal monteres rundt dørbladet.
  • Spalten mellom dørkarm og vegg skal tettes med steinull og brannfugemasse.

RISE Fire Research, SINTEF og NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) har hatt et tett samarbeid i dette prosjektet, sammen med Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS (TBRT).

Les mer: Guideline - Fire resistance upgrade of cultural heritage doors

Om FRIC:

Brannforsknings- og innovasjonssenteret (FRIC) startet opp våren 2019. Målet er å øke kunnskapen innen brannsikkerhet for å ta optimale beslutninger og utvikle bedre løsninger som gir økt brannsikkerhet i bygninger. FRIC ledes av RISE Fire Research i Trondheim, med NTNU og SINTEF som forskningspartnere.

FRIC har samarbeidspartnere fra offentlige organisasjoner, brannsikkerhetsrådgivere, produsenter og leverandører av byggevarer og bygningsinstallasjoner, samt eiendomsutvikling og -forvaltning. Forskningssenteret er finansiert av alle samarbeidspartnere, i tillegg til midler fra Forskningsrådet, program Brannsikkerhet.

Kilde: SINTEF

Powered by Labrador CMS