Byråd gikk i mot egne fagfolk da brannblokka på Arna var oppført

En kommunal boligblokk på Arna i Bergen, brant ned i rekordfart natt til 7. august i år. Den kraftige brannen i det 4-etasjers bygget var allerede overtent da brannvesenet kom til stedet. Nå kommer det frem at leilighetskomplekset aldri fikk en ferdigattest før leietakerne flyttet inn.

Publisert

NRK avslører at bygget der sosialklienter bodde i åtte år aldri var formelt ferdigstilt.

NRK har gått gjennom byggeprosessen av boligblokken på Lone, og funnet ut at bygget skilte seg markant fra det boligkomplekset utbygger hadde fått godkjent, og at det heller aldri fikk på plass en ferdigattest, noe som er et lovfestet krav ved oppføring av bolig. Kommunen vedgår nå at de i fremtiden aldri vil la et bygg bli tatt i bruk uten ferdigattest, og Plan- og bygningsetaten vurderer å gå gjennom egne rutiner.

NRK har funnet at leilighetskomplekset først ble prøvd solgt på det private markedet, uten at dette gav særlig interesse. Det endte med at kommunen kjøpte bygget da det var behov for å huse rusmisbrukere som ikke hadde en bopel.

Etter at bygget var ferdigstilt, reagerte kommunen på at bygget var vesentlig forskjellig fra det entreprenøren hadde søkt om, og ønsket ikke å overta før endringer ble gjort. Entreprenøren kom med et forslag om å endre rekkverket til heltre, for å hindre innsyn av hensyn til beboerne. Dette valgte etaten for boligforvaltning å godkjenne.

Da kommunen skulle overta bygget etter endringene reagerte de igjen negativt, da det var gjort langt flere endringer enn det som var avtalt om rekkverket.

Link Arkitektur som var ansvarlig prosjektør, fikk en formell advarsel pga. at de hadde unngått å søke om endringene, og Plan- og bygningsetaten avslo søknad om ferdigattest. Dette var hovedsakelig på grunn av at kommunen ikke mente det visuelle og arkitektoniske ved bygget sto i stil med resten av området.

Trosset fagfolk

Byrådet fra for byutvikling kom til en annen konklusjon. Da det var stor mangel på boliger for sårbare grupper, så vedtok byrådet at utformingen av bygget var godt nok til å ”tjene sin funksjon”. Henning Warloe (H) som hadde tatt over posten som byråd i august 2014, forteller at det lå som et underliggende premiss at det var et tiltak som var viktig å få på plass slik at sosialklientene ikke havnet på gaten.

I dag sitter Warloe i bystyret og han sier at det kun var det visuelle og arkitektoniske de tok hensyn til ved avgjørelsen. Brannfaren ved å gå over til balkonger bygget i heltre ble i liten grad vektlagt.

Han sier nå at han er overrasket over at brannsikkerheten ikke ble en del av diskusjonen.

Svært uheldig

Ole Christian Bjørvik som er forvaltningssjef i Bergen kommune, sier til NRK at det er uheldig at ferdigattesten ikke var kommer på plass før innflytting. Dette er et krav etter Plan- og bygningsloven for alle søknadspliktige tiltak som er avsluttet. Det er først etter at søknaden er godkjent at det er lovlig å ta i bruk boligene. Men dersom det er forhold av mindre art som må endres, så kan en få en midlertidig brukstillatelse. Dette skjedde i denne saken.

Mette Svanes som nylig gikk av som direktør i Plan- og bygningsetaten i Bergen sier til NRK at det ikke er søkt om ferdigattest i det hele tatt for dette bygget. Midlertidig brukstillatelse ble gitt med krav om at endringstillatelse ble godkjent. Dette tok to år. Og da denne endelig ble godkjent, glemte de ansvarlige å søke. På toppen av det hele var utbyggingsavdelingen i etaten under avvikling, og Bergen kommune som var utbygger, tok heller ikke initiativ til dette.

Dermed ble boligblokka for sosialklientene aldri formelt ferdigstilt.

- Det er en stor tragedie når et så nytt bygg brenner, sier. Svanes sier videre at historikken i behandling av byggeprosjektet gjør at de vil se på om noe burde vært gjort annerledes.

Kilde: NRK

Les hele saken her: https://www.nrk.no/vestland/byrad-henning-warloe-overprovde-eigne-fagfolk-da-han-godkjente-blokka-som-brann-pa-lone-i-arna-1.15661641

Powered by Labrador CMS