FRIC starter evaluering av brannen på Lone

Den kraftige brannen i det kommunale leilighetsbygget på Lone brant ned i rekordfart natt til 7. august i år. Det 4-etasjers bygget var allerede overtent da brannvesenet kom frem, og det hersker nå en diskusjon rundt hvilken rolle treverket i balkongstrukturen, samt trekledningen på bygget, spilte for brannutviklingen.

Publisert

Det eksisterer ulike synspunkter på hvorfor det kommunale leilighetsbygget i Arna, Bergen kunne brenne så voldsomt og raskt, og FRIC skal nå prøve å finne svarene.

Edvard Aamodt ved RISE Fire Research, er leder for evalueringen av brannen på Lone i Bergen.
Edvard Aamodt ved RISE Fire Research, er leder for evalueringen av brannen på Lone i Bergen.

RISE har i disse dager sett på branntomta på Lone. Ole Anders Holmvaag, forsker hos RISE Fire Research AS og Edvard Aamodt som er MSc samme sted, var på befaring på branntomta sammen med brannvesen og kriminaltekniker. Planen videre er å evaluere brannen i boligblokken, som en del av FRIC prosjekt 1.2 Læring fra branner.

Edvard Aamodt sier til Brennaktuelt at siden de fortsatt er i startgropen med prosjektet prioriterer de nå å få satt rammene for prosjektet.

- Mulige arbeidsoppgaver innebærer intervjuer av involverte personer, evaluering av byggesaken og evakueringen og muligens analyse av materialer ev. geometri på balkongene, sier han.

Hva skjer nå?

Prosjektets overordnede fokus er å få svar på disse spørsmålene:

- Når og hvor startet brannen, og hvorfor utviklet brannen seg så raskt? - Hvilke læringspunkter og suksessfaktorer kan man finne, særlig med tanke på at alle beboerne overlevde, selv om mange er i det som ansees som sårbare grupper?

Prosjektet inkluderer intervjuer med relevante personer fra politi og brannvesen, inspeksjonen som ble gjort på branntomta 8. september, og studie av brannkonsept og annen relevant dokumentasjon.

Brannen var så kraftig at biler som sto i nærheten gikk med i dragsuget.
Brannen var så kraftig at biler som sto i nærheten gikk med i dragsuget.

- Vet dere hvor langt politiet har kommet i sin etterforskning av brannen, og hvor mye informasjon har dere fått så langt?

- Vi vet at politiet fortsatt jobber med sin rapport, og at vi ikke kommer til å få noe informasjon før denne rapporten er ferdigstilt, forklarer Aamodt.

- Hvem er det som sitter i arbeidsgruppen for prosjektet?

- Prosjektet er en del av FRIC prosjekt 1.2 som handler om læring fra branner, og ledes av meg, Edvard Aamodt ved RISE Fire Research.

- Det er en rekke FRIC-partnere som er involvert i prosjektet, inkludert DSB, DiBK, TBRT, Multiconsult, Asplan Viak, Kingspan, Rambøll og Gassco.

- NTNU og SINTEF er forskningspartnere. Vi har dialog med partnerne underveis i evalueringen, sier Aamodt.

- Når kan dere se for dere at en endelig rapport er ferdig?

- Det er litt vanskelig å si noe nøyaktig om nå, men trolig mot slutten av året, avslutter prosjektlederen.

Det var ikke mye som sto igjen etter at boligblokken tok full fyr.
Det var ikke mye som sto igjen etter at boligblokken tok full fyr.

Prosjekt Læring fra branner

FRIC-prosjektet «Læring fra branner» har som mål å samle inn og systematisere informasjon og data fra reelle branner for å øke kunnskapen om brannutvikling, direkte og underliggende årsaker til branner, brannrisiko og effekten av brannsikkerhetstiltak. Innsamling og læring fra erfaringer fra branner av spesiell interesse vil være en kontinuerlig prosess. FRIC samarbeider med Norsk brannvernforening om utvikling av databasen «Ulme», som er et system for registrering av informasjon fra branner.

Les mer om Læring fra branner på fric.no, og finn kontinuerlige oppdateringer på prosjektsiden på Research Gate:

https://lnkd.in/evhHJDCq

https://lnkd.in/exA5wyjR

Powered by Labrador CMS