Brann- og redningssjef Arne Stadheim går nye veier

Arne Stadheim fratrer sin stilling etter fire år som Brann- og redningssjef i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS. Nå legges brannvesenets uniform på hylla, og Stadheim ser frem til nye spennende utfordringer i NHO.

Publisert

Stadheim har i dag takket ja til stillingen som bransjedirektør for sikkerhet og beredskap i NHO, skriver Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS i en pressemelding mandag.

Stillingen i NHO er en sjelden mulighet som jeg ikke kunne la gå fra meg.

Arne Stadheim

Avdelingsleder for operativ avdeling, Ronny Årstein, vil fungere som selskapets øverste leder i tiden frem til ny brann- og redningssjef blir tilsatt.

- Jeg er stolt av den jobben fellesskapet NRBR har levert de seneste årene, sier Stadheim.

- Vi har levert svært god kvalitet på oppdraget vi har fra eierkommunene; slokke branner, redningsoppdrag, feiertjenester og annet brannforebyggende arbeid. Vi har i tillegg trygg økonomistyring og lavt sykefravær.

- Stillingen i NHO er en sjelden mulighet som jeg ikke kunne la gå fra meg, sier han.

- Jeg er heldig som får mulighet til å jobbe med trygghet, sikkerhet og forutsigbarhet i folks liv – nå fra et litt annet perspektiv.

Litt historie

Arne Stadheim overtok som brannsjef i Nedre Romerike brann- og redning IKS etter Jan Gaute Bjerke, som gikk av med pensjon sommeren 2018.

Han kom da fra en lederstilling i politiet, hvor han hadde hatt ansvar for taktisk seksjon ved GDE-Romerike. Han har ni års ledererfaring i diverse lederstillinger i politiet, og nå blir han direktør for sikkerhet- og beredskapsbransjen i NHO.

Av utdanning har han Politihøyskolen, 6 års høyskoleutdanning innen samfunnsfag, informatikk og idrett, samt en lederutdanning.

Powered by Labrador CMS