Representanter fra både Bergen brannvesen, Plan- og bygningsetaten med flere, sto for interessante innlegg på arrangementet.
Representanter fra både Bergen brannvesen, Plan- og bygningsetaten med flere, sto for interessante innlegg på arrangementet.

Populær møteplass for brannbransjen i Bergen

Tirsdag arrangerte Brannforum Vest en temakveld om brannsikkerhet. - Forumet ble opprettet fordi vi opplevde at bransjen trengte en arena der vi kan treffes og dele erfaringer, sier Bjørn Næs, som er en av initiativtakerne.

Publisert Sist oppdatert

Brannforum Vest er et uformelt felles forum for alle som arbeider med branntekniske forhold innen offentlig og privat sektor i Bergen og omegn. Initiativtakerne er Håkon Winterseth, faglig leder i Firesafe og Bjørn Næs, senioringeniør i Bergen brannvesen. Forumet så dagens lys i 2019.

Bjørn Næs, senioringeniør i Bergen brannvesen, opplever at Brannforum Vest er en etterlengtet felles arena for brannbransjen i Bergen.
Bjørn Næs, senioringeniør i Bergen brannvesen, opplever at Brannforum Vest er en etterlengtet felles arena for brannbransjen i Bergen.

- Vi så behovet for en felles arena for de som jobber med brannsikkerhet, både innen offentlig og privat sektor i Bergen og omegn - en gruppe der alle skal spille hverandre gode, forklarer Winterseth.

- Vi er flere aktører som har en rolle ift. brannsikkerhet i bygninger. Derfor startet vi dette fordi vi opplevde at bransjen trengte en arena der vi kan treffes og dele erfaringer og kunnskap, skape relasjoner og etablere en felles forståelse av regelverk, legger Næs til.

Godt oppmøte

50 mennesker, blant dem myndigheter, brannvesen og private aktører samlet seg i kantinen til Byggesak i Bergen kommune, for å få med seg temakvelden. I tillegg til faglig påfyll ble det servert mat som var sponset av Brannfaglig fellesorganisasjon.

- Tilbakemeldingene i etterkant har vært udelt positive, og det bekreftes av et godt og bredt oppmøte, og stort engasjement, sier Næs.

- Kan du trekke frem noen highlights fra tirsdagens foredrag?

- Jeg vil gjerne trekke frem temaet rundt brannvesenets tilsyn med eldre bygårder, som ofte utløser tilstandsanalyser utført av brannrådgivere. De avdekker ofte ulovligheter knyttet til plan- og bygningsloven, hvordan løser man dette?, sier Næs.

Håkon Winterseth i Firesafe er en av initiativtakerne til brannforumet.
Håkon Winterseth i Firesafe er en av initiativtakerne til brannforumet.

 - Hvilke temaer opplever dere at bransjen i Bergen og omegn er mest opptatt av?

- Felles forståelse og praktisering av regelverk, Plan- og bygningsloven versus Brann- og eksplosjonsvernloven, erfaring fra hendelser, og politiets brannetterforskning opp mot eiere av bygg, sier Næs.

- Er det spesielle forhold i Bergen/omegn som gjør at det er nødvendig for bransjen å ha et slikt forum her?

- Nei, egentlig ikke, men det er mange private aktører som opererer i Bergen, og det er klart gunstig for de eier bygninger at disse aktørene er noenlunde samkjørte i hvordan f.eks. § 8 i forebyggendeforskriften skal forstås og forvaltes, forklarer Næs.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

HELT TOPP: Christopher Wårheim Hoff som er brannteknisk rådgiver i Cowi var veldig fornøyd med arrangementet. – Et veldig bra initiativ med Brannforumet. Synes det har vært interessante temaer og gode innlegg, sier han.
HELT TOPP: Christopher Wårheim Hoff som er brannteknisk rådgiver i Cowi var veldig fornøyd med arrangementet. – Et veldig bra initiativ med Brannforumet. Synes det har vært interessante temaer og gode innlegg, sier han.

Solid og nødvendig

- Dette er tredje gang Brannforum Vest arrangerte temakveld, sier Winterseth. Han tilføyer: 

- Dette ble en ettermiddag med solide innlegg fra sentrale aktører. 

Komiteen som planlegger disse arrangementene består av Kari Arnetveit og Maria Therese Nesse fra tilsynsavdelingen og byggesaksavdelingen i Bergen kommune, Anne-Kathrine Bøe, i tillegg til Winterseth og Næs.

- Brannforum Vest samt deltagerne var så fornøyde og positive til arrangementet at det allerede er planer om å arrangere en ny temakveld i mars neste år, sier Winterseth.

Han legger til:

- For de som ønsker å være med, kan man melde seg inn i Facebook-gruppen "Brannforum Vest", og der få oppdaterte nyheter og informasjon om kommende arrangementer.

Disse temaene ble tatt opp på temakvelden:

Erlend Fikse i Bergen brannvesen holdt foredrag om tilsyn med eldre bygårder. Winterseth snakket om utfordringer knyttet til tilstandsvurderinger på eldre murgårder, krav til sikkerhet versus ulovligheter. Erfaringer fra saksbehandling og tilsyn fra Plan- og bygningsetaten representert av Kari Arnetveit og Maria Therese Nesse. Bergen brannvesen snakket om brannbildet i Bergen i 2023. Siste temaet dreide seg om unødige alarmer ABA.

 

Powered by Labrador CMS