Brannkum-saken: Justisdepartementet ber DSB og DiBK om å svare Asker kommune

I et brev fra Justisdepartementet har DSB og DiBK fått beskjed om å gi Asker kommune et svar i denne saken. De to direktoratene blir også bedt om å ta en gjennomgang av dagens regelverk når det gjelder krav til slokkevann, og eventuelt foreta endringer som vil rydde misforståelser av veien.

Publisert Sist oppdatert

Det er Budstikka som melder dette. Brevet fra Justisdepartementet kommer etter at Asker kommune ba departementet om å komme med en avklaring i forhold til hvor fritt kommunen står når det gjelder å kreve løsninger på tilgang til slokkevann.

Siden 2006 har kommunene Asker og Bærum hatt en særordning med at om det er mer enn 100 meter til en eksisterende brannkum, så må en boligbygger bekoste ny brannkum for å få byggetillatelse.

Ronny Thomassen fra Spikkestad syns dette var et urimelig krav, og satte advokat på saken. Han fikk svar fra Justisdepartementet i januar at i tettbygd strøk hvor det er åtte meter mellom husene og liten fare for brannspredning, holder det at brannvesenet disponerer tankbil.

Brevet fra Justisdepartementet førte til en rekke henvendelser fra andre personer i Asker og Bærum kommune som allerede hadde bekostet brannkum. Så stort trykk ble det på kommunen at de etter hvert ba Justisdepartementet om å komme med råd og avklaringer.

Nå foreligger svaret, og Justisdepartementet ber altså fagdirektoratene om å foreta en gjennomgang av praksisen, og også om å skjele til hva forskriftene sier om denne problemstillingen. Direktoratene skal også se om det er behov for avklaringer eller endringer for å gjøre regelverket klarere.

Kilde:

Asker og Bærum Budstikke

Powered by Labrador CMS