Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Forsikringsbransjen bekymret for brannsikkerheten i flyktningemottak

Myndighetene har bestemt at man i den situasjonen man har i Norge i dag, der veldig mange ukrainske flyktninger trenger bopel raskt, kan fravike TEK17 ved innkvartering av disse. Som en del av beredskapsplanene inngår det fortløpende avtaler om plasser for akuttinnkvartering. Dette vekker uro hos forsrikringsselskap som Gjensidige, som mistenker at bygningseiere ikke tar kontakt.

Publisert

Krav til skadeforebygging for flyktningmottak:

* Bygningene skal være godkjent for bruk til mottak fra offentlige myndigheters side.

* Forsikringsgodkjent sprinkleranlegg skal være installert og dekke hele bygningsmassen.

* Forsikringsgodkjent brannalarm skal være installert i alle bygg med over ti overnattingsrom. Alarm skal gå til godkjent mottak.

* El-kontroll med termografering skal være gjennomført og avvik lukket. Termografering av det elektriske anlegget gjør at man oppdager og får kontroll på varmeutvikling og mulig brannfare på et tidlig tidspunkt.

* Det skal være komfyrvakt på alle komfyrer.

* Røyking tillates kun på tilrettelagt område utendørs.

* Det skal umiddelbart etter ankomst foretas opplæring i bruk av elektrisk utstyr, slukkemidler og rutiner i forbindelse med brann eller branntilløp.

* Det er krav om døgnkontinuerlig vaktordning på alle bygg beregnet for mer enn 50 beboere.

* Det skal være utplassert minimum to godkjente håndslokkere på hvert plan, og maks 25 meter mellom hver håndslokker. Alternativt må det være brannslange på hvert plan.

Kilde: Gjensidige

Gjensidige er bekymret for sikkerheten i bygg som skal huse flyktninger fra Ukraina, og mistenker at flere bygningseiere ikke tar kontakt.

– Det er svært viktig for å sikre at skadeforebyggende tiltak gjennomføres, noe som er et ufravikelige krav fra vår side, sier leder for risikostyring i Gjensidige, Arild Tømte.

Dette gjelder også eksisterende næringslivskunder som driver innen overnatting eller hotell.

– Vi har dessverre mistanke om at det er flere som ikke har gjort det, sier han.

Sikringstiltak for å unngå brann må være første prioritet også i denne krevende tiden.

Arild Tømte, Gjensidige forsikring

Unntak fra krav

For å sikre raskere prosesser med å innkvartere asylsøkere som kommer fra krigen i Ukraina, har Kommunal- og distriktsdepartementet vedtatt en midlertidig forskrift som gir kommunene myndighet til å beslutte midlertidig unntak fra byggesaksbehandling.

Det betyr at man eksempelvis kan fravike enkelte krav i byggteknisk forskrift (TEK17) når det gjelder innkvartering av flyktningene. Brennaktuelt har tidligere skrevet en artikkel som omhandler nettopp sikkerheten til de ukrainske flyktningene, som nå blir innkvartert i ulike midlertidige asylmottak.

Gjensidige er også bekymret for sikkerheten i byggene, som skal huse flyktningene som daglig kommer fra Ukraina.

Det er særskilte krav for bygg som skal brukes som flyktningmottak. Sikringskravene ble utarbeidet i samråd med UDI i forbindelse med flyktningstrømmen i 2015.

– Vi har hatt flere dødsbranner på andre områder i Norge de siste årene der slik sikring kunne reddet liv. Dette må for all del unngås nå, og sikringstiltak for å unngå brann må være første prioritet også i denne krevende tiden, sier Tømte.

Han viser til at det ofte er mange mennesker som bor tett sammen i bygninger som opprinnelig ikke ble bygget for dette formålet, eller ikke har blitt brukt som mottak på lang tid.

– Liv og helse går alltid foran. I noen tilfeller innebærer det at vi ikke ønsker å forsikre bygningene, sier Tømte.

Dersom man ikke har meldt fra til forsikringsselskapet på forhånd, kan man risikere å få null i erstatning dersom uhellet er ute, opplyser forsikringsselskapet.

Kilde: NTB

Powered by Labrador CMS