De fire studentene fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, jobber med et prosjekt for å hindre avfallsbranner antent av Litium-batterier. Fra venstre: Aleksander Eriksen, Synne Sauar, Ida Marie Pedersen og Muhammad Uzair Aftab.
De fire studentene fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, jobber med et prosjekt for å hindre avfallsbranner antent av Litium-batterier. Fra venstre: Aleksander Eriksen, Synne Sauar, Ida Marie Pedersen og Muhammad Uzair Aftab.

Startup-selskap kan hindre brann i avfallsbransjen

Økt produksjon av elektronikk og smart-utstyr fører til mer feilsortering av blant annet brukte batterier, og har gitt økt antall tilfeller av brann og brannfarer i gjenvinning- og avfallsanlegg. Start-up selskapet Li-Tech har fått en million kroner gjennom Forskningsrådets STUD-ENT-ordning for å utvikle en sensor som identifiserer litiumbatterier i blandet avfall.

Publisert Sist oppdatert

Avfallsstasjoner rundt omkring rammes av hyppige branner og branntilløp. Ofte er disse utløst av litiumbatterier som blir utsatt for ytre press og selvantenner eller eksploderer. Selv under transport kan batterier bli skadet og ta fyr, for eksempel i en lastebil på veien. Den siste alvorlige brannen i et slikt anlegg var en eksplosjon på et gjenvinningsanlegg i Kristiansand 24. juni i år. To personer ble kritisk skadd, og brannvesenet brukte flere dager på å slukke brannen.

(Se tidligere artikler om temaet i Brennaktuelt:

https://www.brennaktuelt.no/avfallsanlegg-avfallsbrann-brannbeskytttelse/atte-av-ti-avfallsanlegg-mangler-gode-nok-systemer-for-a-begrense-miljokonsekvensene-av-branner/109321).

https://www.brennaktuelt.no/alarm-avfallsanlegg-brann/brannutsatte-avfall--og-gjenbruksanlegg-kan-spare-millioner/109215

https://www.brennaktuelt.no/brannbeskyttelse-brannfare-brannforebyggende-arbeid/tar-tak-i-brannfarer-i-gjenvinningsanlegg/107769)

Fire kloke hoder

Nå skal fire studenter fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), forhåpentligvis få slutt på avfallsbranner antent av Litium-batterier, via startup-selskapet Li-Tech. Li-Tech ble opprettet av Ida Marie Pedersen og Synne Sauar. De har begge akkurat levert sine Masteroppgaver i Entreprenørskap og Innovasjon, ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet, og sier til Brennaktuelt at de vil fortsette å jobbe 100 % med prosjektet til høsten.

De samarbeider med Njord Technologies, som består av Muhammad Uzair Aftab og medstudent Aleksander Eriksen på sivilingienørstudiet. Teamets formål er å utvikle en teknisk løsning som med hensikt skal forhindre branntilløp ved avfallsanlegg for EE-avfall. Pedersen og Sauar ble kjent med utviklerne Uzair og Eriksen gjennom Eik Idéverksted, en innovasjonshub ved NMBU.

- Utviklerne på teamet har fortsatt to år igjen av studiet, men de vil likevel jobbe 60-80 % med prosjektet. De har begge en stor arbeidskapasitet, og jobber parallelt med flere prosjekter, forklarer Pedersen.

De unge gründerne sier at de allerede har opparbeidet seg en kompetanse og erfaring som er perfekt for å løse en av avfallsbransjens store utfordringer.

En million kroner

For å hjelpe startup-selskapet Li-Tech, har Forskningsrådet sponset dem med én million kroner. Lykkes de med prosjektet, har de funnet en løsning som gjør avfallsanleggene sikrere, mer miljøvennlige og som vil gi store økonomiske gevinster. En slik løsning er etterspurt i hele verden.

- Det oppstår hvert år flere branner på avfallsanlegg på grunn av litiumbatterier som antenner. Dette er en stor HMS-utfordring for de ansatte som håndterer avfallet. Brannene frigir mulig skadelige miljøgifter til atmosfæren og slukkes med kjemikalier som er miljøskadelige. En god løsning for å tidlig detektere litiumbatterier i avfallet er noe som vil spare både miljøet, gi bedre HMS for ansatte og redusere kostnader knyttet til brannene, forteller Ida Pedersen, til nmbu.no.

Aleksander Eriksen og Uzair Aftab, er de som programmerer, og de bruker erfaringene sine fra å ha jobbet med sensorer ved EIK Lab. Pedersen og Sauar er prosjektledere og jobber mot samarbeidspartnerne.

Dette er Li-Tech:

Studen Start-up som utvikler prototype for tidlig detektering av litiumbatterier i blandet avfall.

Li-Tech består av:

  • Muhammad Uzair Aftab, Sivilingeniør (master) i Datavitenskap
  • Aleksander Eriksen, Sivilingeniør (master) i Maskin, prosess- og produktutvikling
  • Ida Marie Pedersen, Master i Entreprenørskap og Innovasjon
  • Synne Sauar, Master i Entreprenørskap og Innovasjon

Partnere:

Stena Recycling AS

Revac AS

Norsirk AS

Avfall Norge

Utviklet hypoteser

Midlene fra Forskningsrådet skal brukes til å sette opp fullskala pilotanlegg hos Stena Recycling og Revac, to av samarbeidspartnerne i prosjektet. Studentene forklarer til nmbu.no at Li-Tech har utviklet en rekke hypoteser for hvordan en løsning for tidlig deteksjon av litiumonbatterier kan konstrueres.

- Vi skal nå teste flere hypoteser og ulike teknologier for å finne en løsning som fungerer, også i storskala. Sannsynligvis vil en deteksjonsløsning spesielt utviklet for dette formålet bli en kombinasjon mellom ulike teknologier, som kameraer og sensorer, forteller de.

- Vi er i prekommersiell fase, hvor vi per nå jobber med PoC (proof of concept), forteller Pedersen til Brennaktuelt.

- Å bli tildelt Forskningsrådets STUD-ENT gir oss muligheten til å verifisere og videreutvikle løsningen, sier hun.

Med en årlig vekst på 50 millioner tonn og en økning på 33 % det siste tiåret, er elektronisk avfall (e-avfall) den raskest voksende avfallsstrømmen i verden. Litiumsbatterier finnes i nesten alle bærbare elektroniske komponenter og må i dag sorteres manuelt ut fra annet avfall.

Avfallsbransjen har derfor etterspurt en løsning for denne utfordringen lenge. En samlet avfallsbransje følger spent med på om disse NMBU-studentene sitter med løsningen på denne store utfordringen.

- Gjennom en rekke tester utover høsten vil vi få testet våre hypoteser og verifisert teknologien. Vi har stor tro på at denne løsningen kommer til å fungere, sier Synne Sauar, CEO i Li-Tech.

Til Brennaktuelt sier innovatørene at de inntil videre ønsker å holde kortene tett til brystet.

Les artikkelen til nmbu.no her: https://www.nmbu.no/aktuelt/node/43399

Powered by Labrador CMS