Forbrenningsovnen sett ovenfra. Eksplosjonen blåste ut deler av taket.
Forbrenningsovnen sett ovenfra. Eksplosjonen blåste ut deler av taket.

Gassbeholder i restavfallet førte til eksplosjon

I slutten av oktober opplevde Hallingdal Renovasjon en eksplosjon i forbrenningsovnen sin fra noe de tror er en liten propanbeholder som noen har kastet i restavfallet. Ingen personer ble skadet i eksplosjonen, men den forårsaket en stor rift i taket på ovnen. Det tok to uker før ordinær drift på anlegget var i gang igjen.

Publisert Sist oppdatert

Det brenner ofte på slike avfallsanlegg, og i høst foregår det en tilsynsaksjon på slike anlegg i regi av blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

- Vi har dessverre hatt noen mindre branntilløp i løpet av de siste årene som vi hittil har håndtert på en god måte. Men denne gangen var det litt spesielt, sier Eirik Lystup som er daglig leder ved Hallingdal Renovasjon.

Hallingdal Renovasjon holder til i Ål i Hallingdal, og er et av landets minste avfallsanlegg. 2/3-deler av avfallet de får inn er fra hyttefolk i området.

- På hyttefeltene er det ikke ordinære små avfallsbeholdere. De bruker større containere, og da kan det nok være fristende for noen å kaste større gjenstander og gjenstander som ikke skal i restavfallet enn om de hadde hatt en mindre beholder, sier Eirik Lystrup.

Taket er reparert.
Taket er reparert.

Viktig å sortere riktig

Når containerne kommer inn til avfallsanlegget, foretas en visuell sjekk av avfallet før det tømmes i forbrenningsovnen.

- Det foretas også en visuell sjekk når containerne tømmes opp i avfallsbilen. Men det er jo umulig å se hva som er inne i poser og lignende. Vi er et ganske lite anlegg, så det meste av restavfallet tømmes rett i forbrenningsovnen, sier Lystrup.

Derfor er det veldig viktig at folk i området sørger for å sortere avfallet sitt på korrekt måte når de kaster det.

- Vi vet jo ikke akkurat hva det var som forårsaket eksplosjonen. Men vi antar at det var en mindre propanbeholder som man bruker til primuser. Det er omkring 1000 ⁰C i ovnen. Selv små propanbeholdere har ganske mye trykk, så det blir en stor eksplosjon når de kommer inn i forbrenningsovnen, sier Lystrup.

Forbrenningsovnen på anlegget til Hallingdal Renovasjon er en solid konstruksjon som består av mur, betong og stål. Likevel forårsaket eksplosjonen en ganske stor rift i taket i forbrenningsovnen. Eksplosjonen førte ikke til brannskader på andre deler av anlegget utover litt sot- og røykskader. Heldigvis ble heller ingen av de ansatte skadet i eksplosjonen.

- Det er ikke personell som er fast stasjonert i nærheten av ovnen. Men de går jo på inspeksjonsrunder med jevne mellomrom. Så det hender jo at det er folk i nærheten av ovnen, sier Lystrup.

Brannvesenet i Hallingdal var raskt på plass.

- De håndterte hendelsen på en veldig bra måte, avslutter Eirik Lystrup.

Powered by Labrador CMS