Slokkesystemet er tilkoblet branndeteksjon, og beskytter kverner og transportbånd mot brann.
Slokkesystemet er tilkoblet branndeteksjon, og beskytter kverner og transportbånd mot brann.

Brannsikring av avfallsanlegg: Viktig å ta branntilløpet mens det fortsatt er lite

Transportbåndet som frakter restavfall på et avfallsanlegg på Østlandet er akkurat brannsikret med slokkeanlegg basert på skum. Slokkesystemet er tilkoblet branndeteksjon, og om alarmen går så stopper transportbåndet opp - og slokkeanlegget løser seg ut. Da blir brannen slått ned mens den fortsatt er liten, og branntilløpet forflytter seg ikke videre inn i anlegget og forårsaker storbrann.

Publisert Sist oppdatert

Som vi tidligere har skrevet om brenner det ofte på norske avfallsanlegg, og disse brannene blir store og er vanskelige å slokke.

Det finnes ulike måter å brannsikre anleggene på. Norgem har akkurat brannsikret et større avfallsanlegg på Østlandet som håndterer restavfall som kommer både fra Norge og resten av verden, og som skal brukes som brensel til produksjon av fjernvarme.

Beskytter transportbåndet

På dette anlegget har Norgem beskyttet transportbåndene som frakter avfallet inn til den store kvernen som skal male det opp til brensel som er egnet for produksjon av fjernvarme. Før avfallet kommer til transportbåndet, er det grovkvernet i en mindre kvern ved ankomst. Om det er batterier eller annet materiale som ikke tåler å bli presset sammen, så vil det allerede på transportbåndet være fare for gnister og antennelse.

- Restavfallet kan inneholde flere partikler eller komponenter som kan forårsake en brann. Da er det viktig å få slått ned branntilløp tidlig i prosessen, og sørge for at en brann ikke sprer seg videre inn til hoveddeponiet på anlegget. Da risikerer vi at hele anlegget går tapt i brann, sier Raymond Halvorsen som er daglig leder i Norgem.

Slokkeanlegget som Norgem har montert er høyeffektivt slokkeskum.

Transport av restavfallet fra grovkverning utendørs til finkverning inne.
Transport av restavfallet fra grovkverning utendørs til finkverning inne.

Viktig med rask og robust deteksjon

- Utfordringen er å få rask nok deteksjon av at det brenner. Vi har koblet slokkesystemet til branndeteksjon basert på en kombinasjon av flammedeteksjon og glød- og gnistdeteksjon. Når brannalarmen går, stopper transportbåndet opp og slokkeanlegget løser seg ut. Da får vi både slått ned branntilløpet mens det ennå er lite, og sørger for at brannen ikke beveger seg innover i anlegget, sier Halvorsen.

Det er første gang Norgem monterer denne typen slokkesystem på et avfallsanlegg her til lands. Men systemet har vært tatt i bruk på lignende objekter i utlandet med godt resultat.

- På denne installasjonen er det restavfallet på transportbåndet som kan ta fyr, og som skal brannsikres. På andre transportbånd som vi har sikret, så kan det være motoren eller rullene på selve transportbåndet som er den største brannfaren. Dette gjelder for eksempel på anlegg hvor steinmasse og lignende gjør at belastningen på transportbåndet blir stor, og at det kan oppstå varmgang i motoren eller rullene til transportbåndet, sier Raymond Halvorsen.

Powered by Labrador CMS