I april 2018 var det en storbrann hos Norsk Gjenvinning i Oslo.
I april 2018 var det en storbrann hos Norsk Gjenvinning i Oslo.

Før tilsynsaksjonen: Det finnes en veileder for brannsikkerhet på avfallsanlegg

På mandag ble det kjent at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet skal gjennomføre en tilsynsaksjon mot avfallsanlegg i hele landet i oktober. For de som jobber på et avfallsanlegg, og lurer på om de har gode nok rutiner for å håndtere brannsikkerheten, kan det være en ide å ta en titt på veilederen for brannsikkerhet på avfallsanlegg. Den ble gitt ut av Samfunnsbedriftene i samarbeid med KLP Skadeforsikring og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) i mars i år.

Publisert

Fakta om Samfunnsbedriftene:

En arbeidsgiver- og næringsorganisasjon med 540 kommunalt eide bedrifter, stiftelser og ideelle bedrifter i en rekke bransjer som medlemmer. Medlemmer leverer grunnleggende tjenester til innbyggere og næringsliv i sine lokalsamfunn, og Samfunnsbedriftene har et nært samarbeid med KS.

Kilde: Samfunnsbedriftene

Veilederen er ment for både brann- og redningsvesen og for avfallsvirksomheter. Den tar derfor for seg en rekke temaer knyttet til brannsikkerhet på avfallsanlegg som både brann- og redningsvesenet og virksomheten selv må tenke igjennom. Her finnes en sjekkliste som man kan gå igjennom for å redusere brannrisikoen på avfallsanlegget. Den tar blant annet for seg hva slags type avfall som håndteres, og om det er laget risikoanalyser for virksomheten.

Organisatoriske og tekniske tiltak

Veilederen går deretter igjennom organisatoriske og tekniske tiltak som både vil forhindre brann, og begrense den om det likevel skulle begynne å brenne. Veilederen inneholder også gode eksempler fra flere steder i landet hentet fra virksomheter som har lyktes med gode rutiner. Blant annet hvordan avfallet skal sorteres, plasseres og hvordan det bør kvernes for å forhindre at det tar fyr.

Dette kapittelet i veilederen gir også råd om hvordan man bør gjennomføre en brannøvelse på et avfallsanlegg, og hvordan en brann bør håndteres. Det er også en gjennomgang av ulike slokkemetoder som kan brukes på branner i avfallsanlegg, og hvilke fordeler de ulike har.

Veilederen inneholder også en oversikt over gjeldende lovverk, og hva som kreves av virksomheten når det gjelder kunnskap om regelverket.

Godt samarbeid viktig

I forbindelse med omtalen av veilederen skriver Samfunnsbedriftene på sine nettsider at noe av det viktigste for et godt brannvern på avfallsanleggene er et godt samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og avfallsanleggene.

Link til veilederen:

https://www.samfunnsbedriftene.no/bransjer/avfall-og-ressurs/branner-i-avfallsanlegg-veilederen/

Brosjyre

Det finnes også en brosjyre som Samfunnsbedriftene har utarbeidet i samarbeid med DSB som tar for seg mange av de samme områdene som veilederen:

Link til sosiale medier i bildet.
Link til sosiale medier i bildet.
Powered by Labrador CMS