Avfallsanlegget på Haraldrud i Oslo hadde en stor brann i april 2018.
Avfallsanlegget på Haraldrud i Oslo hadde en stor brann i april 2018.

Mange branner i avfallsanlegg – nå skal myndighetene føre tilsyn med brannsikkerheten

I oktober skal DSB og Miljødirektoratet i gang med en landsomfattende tilsynsaksjon mot avfallsanlegg. Det er Fylkesmannen og lokalt brannvesen som skal gjennomføre tilsynet i praksis. Hvor gode rutiner virksomhetene har for å forhindre at det oppstår brann, og hvordan de vil begrense miljøskadene hvis det likevel skulle begynne å brenne, er det sentrale i tilsynsaksjonen.

Publisert

Siden 2016 har det vært over 200 branner i avfallsanlegg. I tillegg antar myndighetene at det er store mørketall når det gjelder branntilløp som ikke er meldt inn. Noen av brannene har vært svært alvorlige, og er fulgt opp med reaksjoner fra myndighetene, skriver DSB i en pressemelding.

Kartlegge brannsikkerheten i alle fylker

Derfor har Miljødirektoratet og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) gått sammen for å komme disse brannene til livs. Tilsynet skal avdekke hvor gode rutiner virksomhetene har for å ivareta brannsikkerheten, og hvilke rutiner de har for å begrense miljøpåvirkningen av brannen hvis ulykken likevel skulle være ute.

Alle fylker er omfattet av tilsynet, og det er Fylkesmannen og lokalt brann- og redningsvesen som skal gjennomføre tilsynene på anleggene.

- Skal avfallsanleggene klare å hindre brann, er det nødvendig å vite hvorfor brann oppstår. Det er avgjørende med gode risikoanalyser, og kontroll av det forebyggende arbeidet blir sentralt i tilsynsaksjonen, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB i pressemeldingen.

Oversikt over antall branner i avfallsanlegg i perioden 2016 til september 2020.
Oversikt over antall branner i avfallsanlegg i perioden 2016 til september 2020.

Utslipp kan skade miljøet

Erfaring viser at å slokke branner i avfallsanlegg er krevende, og kan ta opptil flere dager. Brannene innebærer utslipp av giftig røyk, og utslipp av brannskum og slokkevann kan forurense miljøet nær anlegget.

- Vi vil kontrollere at avfallsanleggene har vurdert miljørisikoen av en brann i sine omgivelser og har avbøtende tiltak på plass for å begrense eventuelle skader, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i pressemeldingen.

Lokalkunnskap skal velge ut anlegg

Det er store ulikheter mellom avfallsanleggene når det gjelder hva slags type og mengder av avfall de tar imot, hvordan avfallet lagres og behandles. Derfor varierer risikoen for brann fra anlegg til anlegg. Også anleggets beliggenhet i forhold til bebyggelse, boliger, industri, sårbar natur, vann og jordbruksområder vil også ha betydning for hvor stor skade en eventuell brann vil ha.

Fylkesmannen og det lokale brann- og redningsvesenet har lokal kunnskap om hvilke anlegg som innebærer størst risiko for brann, og for hvilke negative konsekvenser en brann vil ha for miljøet. Derfor er det Fylkesmannen og brann- og redningsvesenet som skal velge ut hvilke anlegg som skal få tilsynsbesøk.

Skjer i oktober

Den landsdekkende tilsynsaksjonen vil bli gjennomført i oktober. Resultatene fra tilsynet skal etter planen være klare i mars 2021, og vil deretter bli fulgt opp av tilsynsmyndighetene. Blant annet kan det bli aktuelt med regelverksendringer eller andre tiltak som er nødvendig for å bedre brannsikkerheten, skriver DSB.

Kilde:

https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2020/landsdekkende-tilsyn-med-brannsikkerhet-i-avfallsanlegg/

BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
Powered by Labrador CMS