Avinor vil lære av RISE-rapport, men mener at bygget holdt mål i henhold til krav for BKL 3

Avinor har gått igjennom RISE-rapporten om brannen på Sola. Selskapet skriver at de tar lærdom av brannen, og legger forhåpentligvis listen for brannsikkerhet høyere i gjenoppbyggingen. Men Avinor mener også at bygget holdt mål i henhold til de krav som stilles til bygg i brannklasse 3.

Publisert Sist oppdatert

Avinor skriver at da parkeringshuset ble bygget, benyttet Avinor - som de pleier - rådgivere med sentral eller lokal godkjenning innenfor ulike fagfelt – da også for brannteknisk prosjektering. De brannfaglige anbefalinger som ble gitt, ble lagt til grunn og benyttet i prosjektet.

Brannvesenet gjennomførte tilsyn ved lufthavnen, og avvik ble lukket der det ble registrert, skriver Avinor. Avvik som omhandlet manglende risikoanalyse ved parkeringshuset ble tatt tak i, og gjennomført i samarbeid med ekstern brannrådgiver. Tilbakemeldingen fra brannvesenet var at avviket ble lukket og funnet i orden.

Vil lære av brannen

Avinor skriver også at i det prosjektet som nå pågår med å gjenoppbygge parkeringshuset og valg av branntekniske løsninger, så vil de erfaringer man har høstet være med i de videre vurderingene.

- Vi fremholder at bygget som brant var bygget etter utarbeidet brannkonsept basert på gjeldende forskrift/veiledning for brannklasse 3, sier Anette Sigmundstad, lufthavndirektør Stavanger lufthavn Sola i pressemeldingen.

BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
Powered by Labrador CMS