F.v fra Carl W. Barth (SVP EMEA Sales RAYVN), Erik Skaara (Chief Business Development and Co-founder RAYVN), Henrik von Schlanbusch (Chief Product Officer and Co-founder), Trond Winther (CEO Proactima), Ivar Lunde (Head of Emergency and Crisis Management Proactima) og Stian Hetlevik (Head of Digital Solutions Proactima).
F.v fra Carl W. Barth (SVP EMEA Sales RAYVN), Erik Skaara (Chief Business Development and Co-founder RAYVN), Henrik von Schlanbusch (Chief Product Officer and Co-founder), Trond Winther (CEO Proactima), Ivar Lunde (Head of Emergency and Crisis Management Proactima) og Stian Hetlevik (Head of Digital Solutions Proactima).

Har inngått rammeavtale for felles beredskaps- og krisestøtteverktøy

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har byttet ut dagens leverandør av felles beredskaps- og krisestøtteverktøy og inngår rammeavtale med det norske konsortiet RAYVN/Proactima for å bedre den felles offentlige beredskapsevnen.

Publisert

DSB har gjennomført en grundig anskaffelsesprosess i samsvar med bestemmelsen som gjelder for forhandlet prosedyre, hvor ni leverandører oppfylte kvalifikasjonskravene og fire leverandører ble utvalgt til å inngi tilbud. RAYVN/Proactima hadde til slutt tilbudet med best forhold mellom kvalitet og pris, og ble tildelt rammeavtalen, skriver DSB i en pressemelding.

Avtalen omfatter opsjon på verktøy fra Dmaze for risiko- og sårbarhetsanalyse og øvelsesplanlegging, samt konsulenttjenester, sier Proactima.

Det nye beredskaps- og krisestøtteverktøy skal bidra til å styrke samvirke og effektivt koordinere informasjon og kommunikasjon under uønskede hendelser mellom offentlige aktører på alle nivåer, så vel som med private. Gjennom DSB får direktorater, statsforvaltere, sivilforsvarsdistrikter, kommuner og andre som er involvert i krisehåndtering tilgang på det nye beredskaps- og krisestøtteverktøyet. 

– Krisestøtteverktøy er helt essensielt for effektiv ledelse, håndtering og deling av informasjon under hendelser der tid er en viktig faktor.

DSB-direktør Elisabeth Aarsæther

Det er planlagt at DSB, kommuner, statsforvaltere, Sysselmesteren og sivilforsvaret har implementert verktøyet og etablert effektive samvirkenettverk på den nye digitale samvirkearenaen fra 1. oktober. 

Les hele nyheten på DSBs hjemmesider: DSB har inngått rammeavtale for felles beredskaps- og krisestøtteverktøy  

Viser en utvikling

– Vi er stolte og glade over at DSB styrker nasjonal beredskap gjennom anskaffelse av et nytt digitalt verktøy med tilhørende tjenester. Avtalen viser at offentlig beredskap er i utvikling med fornying og stadig på jakt etter de beste løsningene. Vi ser frem til å levere tjenester av høy kvalitet som vil bidra til å styrke den fremtidige offentlige beredskapsevnen, sier medgrunnlegger og produktsjef Henrik von Schlanbusch i RAYVN. 

RAYVN / Proactima er et helnorsk konsortium som lagrer all informasjon i Norge, og som representerer det beste av teknologiske løsninger for krisehåndteringssystemer, fagkompetanse og kapasitet.

– Det offentlige har behov for å styrke samhandlingen i kriser. Vår løsning øker samfunnssikkerheten og styrker beredskapsevnen til aktørene i dette samspillet. RAYVN / Proactima har sammen både kunnskap og verktøy for å koble ulike aktører på samme plattform for samhandling i beredskapsplanlegging, øving og håndtering. 

Med økt kompleksitet, risiko og nye sårbarheter, er det nødvendig med ny kunnskap, metoder og verktøy for å forstå og håndtere risiko, sier Trond Winther, administrerende direktør i Proactima.

Powered by Labrador CMS