Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

For å gjennomføre kontroll, må vi ha verktøy!

Endelig er prNS3962 Brannsikkerhet - Kontroll av produksjonsunderlag, utførelse og dokumentasjon, ute på høring. Den angir krav til kontrollprosessen, kontrollnivåer, kontrollmetoder, omfang av kontroll, avviksbehandling og kontrollrapporter, og denne standarden har Brannfaglig Fellesorganisasjon jobbet lenge med å prøve å få på plass.

Publisert

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget er forfatterens egne.

Byggteknisk forskrift TEK17 krever at prosjekterte løsninger og produkter for et byggverk oppfyller fastsatte funksjoner og ytelser, og at dette dokumenteres. Dette betyr at det blant annet foreligger et produksjonsunderlag som er tilstrekkelig for utførelsen, og at det dokumenteres at selve utførelsen og valgte produkter samsvarer med produksjonsunderlaget.

Dessverre har det vist seg at dette tillitsbaserte systemet ikke fungerer etter intensjonene.

Dessverre har det vist seg at dette tillitsbaserte systemet ikke fungerer etter intensjonene, og Byggkvalitetutvalget fremhevet i sin rapport i 2020 at det forekommer for mange alvorlige byggfeil og at det er behov for tiltak som bidrar til å fremme byggkvalitet og redusere feil og skader.

Dette kommer også klart frem i rapporten «Omfang av byggefeil i Norge» som ble overlevert til oppdragsgiverne Direktoratet for byggkvalitet og Kommunal- og distriktsdepartementet i november i fjor. I rapporten kommer det frem at byggfeil, forstått som avvik fra TEK, er et samfunnsproblem. 

Kan skyldes enkeltfaktorer

Videre står det at byggfeil kan skyldes enkeltfaktorer eller en kombinasjon av flere forhold. En utfordring er å avklare hva som er årsaken til at feilen har oppstått, og at man derfor for lett tyr til den nærmeste forklaringen. 

Alt henger sammen med alt!

Det er enkelt å forklare feilen som en håndverkerfeil, som kan skyldes både manglende kunnskap, dårlig utførelse eller mangelfull kvalitetssikring. Dette kan være tilfelle, men ofte er det ikke så enkelt. Derfor er det viktig at man har forståelse for helheten og følger tidslinjen bakover i produksjonsprosessen. 

Feil kan oppstå under prosjektering, der årsaken kan være feilaktige forutsetninger eller begrensninger, eller utdaterte kriterier/spesifikasjoner. Løsninger og metoder kan være utdaterte eller ugunstige for bygget, og ikke minst kan utførelsen være mangelfull av flere årsaker. Alt henger sammen med alt!

Derfor var det prisverdig at Standard Norge, etter søknad, sommeren 2020 besluttet oppnevnelsen av en komité med følgende mandat:

«Komiteen skal utarbeide en Norsk Standard for kontroll av utførelse innen brannsikkerhet. Standardens viktigste hensikt skal være å hindre feil i utførelsesfasen. Standarden skal angi metodikk og omfang av kontroll med tilhørende dokumentasjon.» 

Komitéen ble bredt sammensatt av entreprenører, rådgivere, eiendomsforvaltere, leverandører, forsikring og organisasjoner som Brannfaglig Fellesorganisasjon og Brannvernforeningen.

Selv om komitéen oppnådde konsensus i den avsluttende interne høringen, så er det nå opp til de øvrige interesserte å kommentere i utkastet frem til 29. desember.

Powered by Labrador CMS