Illustrasjonsfoto (foto: J. Selbo).
Illustrasjonsfoto (foto: J. Selbo).

Er brannsikkerheten ivaretatt i underjordiske parkeringshus?

Brann i underjordiske parkeringshus har vist seg å være svært vanskelig å håndtere for brannvesenet. Disse brannene har ført til skade og tap av menneskeliv, samt store økonomiske konsekvenser for samfunnet. I vår bacheloroppgave ved Høgskulen på Vestlandet har vi undersøkt hvorvidt brannsikkerheten er tilstrekkelig.

Publisert Sist oppdatert

Januar 2020 oppsto det en brann i parkeringshuset på Sola lufthavn. Brann som oppstår i parkeringshus er ikke den type hendelse som oftest brannvesenet står ovenfor, eksempelet på Sola viser til et av de større tilfellene som har oppstått i Norge.

Parkeringshuset i Stavanger var av type åpent anlegg, men hva skjer hvis anlegget hadde vært plassert under bakkeplan? Alle nye underjordiske parkeringshus må som alle andre nybygg følge kravene som er oppgitt i TEK 17 og VTEK 17. I VTEK 17 er det oppgitt preaksepterte ytelser som angir hvordan funksjonskravene kan oppnås. Etter dagens krav er det satt opp aktive og passive tiltak for å begrense sannsynligheten for eller konsekvensen av en brann.

For å nevne hvert fall ett eksempel, så trer kravet om brannalarmanlegg først inn når arealet i parkeringshuset overstiger 1200 m2. Dette er et svært stort areal, og ettersom det er mange parkeringshus som er plassert under en boligblokk kan det i verste fall føre til at personer ikke merker at det er en brann under dem, da de ikke blir varslet i tide.

Hvorfor brannene kommer ut av kontroll

I bacheloren er det undersøkt hvorfor branner i parkeringsanlegg kommer ut av kontroll. I branner ved for eksempel Sola og Merseyside var det mangel på både effektive brannalarmanlegg og slokkeanlegg.

Med mangel på brannalarmanlegg er det nødvendig at publikum varsler brannvesenet fort slik at de får begynne sin innsats. Ved Sola tok det 8 minutter før brannen ble varslet, og ved Merseyside tok det 13 minutter.

Når brannen får brenne i så lang tid er det er det høyst sannsynlig at brannen allerede har vokst seg stor og spredd seg til andre biler. Da begynner temperaturen å bli høy og brannen mer intens, noe som gjør det vanskelig for brannvesenet å håndtere. Fra forsøk ser man at brannspredning mellom biler oppstår tidligst 5 minutter etter brannstart, og deretter vil spredningen foregå mye hurtigere.

Slokkeanlegget kan effektivt begrense brannen til bilen den starter i og forenkler situasjonen for brannvesenet. Sprinklervannet vil fjerne energi fra brannen ved at den fordamper. Fordampingen vil bidra til å kjøle ned brannen og sakte kvele den. Allikevel benyttes ikke sprinkleranlegg i parkeringsanlegg fordi det er for dyrt å bygge, eller fordi preaksepterte ytelser i VTEK 17 ikke alltid stiller krav til det.

De økonomiske konsekvensene kan bli store

Parkeringshus har ikke et behov for brannalarmanlegg før bruttoarealet overstiger 1200 m2, dermed kan man få over 60 parkeringsplasser i bygget når bredden på plassene er 2.5 meter. Dette er noe som Byggforsk anbefaler.

Hvis man antar at gjennomsnittsprisen på en bil i dag er på 150 000 kroner vil samlet verdi av biler da være over 9 000 000 kroner i et parkeringsanlegg.

Mulige løsninger

For å begrense de økonomiske konsekvensene fra en garasjebrann er det viktig at man tilrettelegger for brannvesenet slik at de kan være på stedet før situasjonen kommer ute av kontroll.

En enkel løsning er å benytte sprinkleranlegg i parkeringsanlegg. Med denne løsningen vil man klare å begrense brannspredningen mellom biler og gi brannvesenet nok tid til å håndtere brannen.

I vår bachelor har vi undersøkt en alternativ løsning som er billigere enn slokkeanlegg. Dette skal gjøres ved å påkreve brannalarmanlegg og øke bredden på parkeringsplassene. En kombinert løsning av dette vil innsatstiden bli kortere og man skaffer bedre tid for brannvesenet å håndtere brannen før situasjonen kommer ute av kontroll. Ved å benytte enkel strålingsberegning skal man klare å øke tiden før spredning oppstår med 3 minutter hvis bredden på parkeringsplassene øker med 0,5 meter.

Videre arbeid

I vår bacheloroppgave er det gjort forenklinger ved beregning av stråling da dette er meget komplekst, og det er mange faktorer som spiller inn. Vi har konkludert med å øke bredden til parkeringsplassene å være minimum en meter mellom bilene slik at strålingen reduseres. Det bør i senere tid forskes nærmere på om denne avstanden er tilstrekkelig nok for å gi brannvesenet tid til å gjøre en innsats før brannen kommer ut av kontroll. Det er også rom for å finne en annen avstand som er mer effektiv.

Til ettertid

Noe som bør diskuteres er om man skal akseptere den økonomiske risikoen før man benytter aktive tiltak som brannalarmanlegg og slokkeanlegg. I parkeringsanlegg er det som regel masse verdier lagret i form av biler, og derfor er den økonomiske konsekvensen større. Selv om vårt arbeid er gått mest på underjordiske eller lukket parkeringsanlegg bør denne tanken også videreføres til de åpne parkeringsanleggene. Der er terskelen mye lavere før aktivt tiltak benyttes fordi man har utlufting med 1/3 av veggflatene er åpne til det fri.

Powered by Labrador CMS