– Som styremedlem i BFO har jeg hatt gleden av å være med på å utarbeide dette innholdsrike programmet, spekket med superaktuelle og spennende temaer, sa Hantho.

Av Leslie Henriksen, brennaaktuelt.no

Videre sa han at det snakkes mye om fornybar energiproduksjon og energieffektive løsninger når FNs bærekraftsmål står på agendaen. Men at det samtidig snakkes lite om brannsikkerhet. 

– Skal vi løse klimakrisen, må bærekraftsmålene ha større fokus på området brannsikkerhet. Brann er en stor utfordring. Historien viser at vår generasjon har tatt mange dårlige valg. Det betyr at det må endringer til. Du og jeg må tenke annerledes. Vi kan ikke tenke sånn vi alltid har gjort. Nå må alle gode krefter samles for å få til endringer. Hvordan påvirker vi hverandre? 

Min oppfordring er: Utnytt nettverket du har rundt deg i dag. Tenk på hva du vil endre på? Hva kan bedriften vi er i gjøre annerledes?

Ubrennbare materialer

Men forretningsutvikler Jan Hantho har mer på hjertet.

Hvordan realisere bærekraftsmålene samtidig som en ivaretar brannsikkerhet og risiko?

Midt i en klimakrise trenger byggesektoren nye tilnærminger og nye materialer. Bygg og anleggsvirksomhet står omtrent en tredjedel av verdens totale CO2-utslipp, det er derfor et stort potensial for å redusere CO2-avtrykket ved å bruke mindre ressurser på en smartere og mer innovativ måte. 

– Den tradisjonelle bruk av ubrennbare materialer som vi har til rådighet i dag harmonerer ikke med bærekraftsmålene. Samtidig er det et faktum at organiske materialer som utgjør et stort CO2-reduksjonsmessig potensial kan bidra til større brannrisiko. Dette vil kreve felles handling og samarbeid fra samtlige aktører i verdikjeden, mener Hantho. 

Han refererer til de store bybrannene en opplevde på slutten 18-hundre- og begynnelsen av 19-hundretallet, at ble det krav om bruk av ubrennbare materialer, og nå snakker en om å gå baklengs inni framtiden med dette?

– Vi har ingen tid å kaste bort. Vi trenger fart og akselerasjon, men også kunnskap og dokumentasjon: I denne fartsfylte bærekraftige overgangen er brannsikkerhetskrav et av de største showstopperne. For å kunne gjøre fremtidens løsninger mulig må alle, branningeniørene spesielt, raskt tilegne seg ny kunnskap. Da først kan de bruke sin innflytelse for å realisere bærekraftsmålene, samtidig som de Ivaretar brannsikkerheten, påpeker Hantho. 

– Brannrådgiverne har ofte fokus på fakturerbar tid, og vier liten eller ingen tid til å se på muligheter som ny teknologi kan gi oss, derfor er behovet stort på at branningeniørene tilegner seg ny kunnskap raskt for å få til en endring, fastslår han.

Hantho presiserer at det må være branningeniørene og bærekraftsrådgiverne sammen som blir premissgiverne for endelig løsning. 

– Kan krav til sikkerhet løses med å benytte ny teknologi? Hvordan klarte de å bygge opp produksjonen i Nordsjøen uten at det forelå standarder og veiledninger? Nye produkter utvikles kontinuerlig, og standarder etableres først etter 5–10 år, avslutter Hantho, før han presenterer dagens første foredrag: Bærekraft, det store bildet, av Per Espen Stoknes, førsteamanuensis, Institutt for ledelse og organisasjon, Handelhøyskolen BI.