Kingspan Water & Energy AS utvikler bærekraftige løsninger for anskaffelse, lagring og beskyttelse av vann og energi. Kingspan har over 30 års erfaring i det norske markedet, og selskapets innovasjonsløsning med brannvannstank med trykkøkningsstasjon mener de forbedrer brannsikkerhet betraktelig. Såner Brannstasjon bruker allerede disse løsningene, og er veldig fornøyde med det. 

GM Norway Commercial Director i Kingspan, er svært fornøyd med selskapets innovative brannvannsløsning.

Jens Morten Johannesen, GM Norway Commercial Director i Kingspan, forteller at for bakgrunnen for å lage en plugg and play løsning var dels kostnadsbesparelse, samt ha et standard produkt som følger kravet til mengde og volum og som samtidig var kostnadsbesparende.

Tidligere løsninger har ofte vært levert med ekstern bygning med pumper, noe som er dyrere.

– En annen viktig ting her er også når pumpene står nede med positivt vann inn, vil dette gi en mer driftssikker løsning. Pumper trykker, men suger ikke før vannet er inne i pumpen, sier Johannesen.

Såner Brannstasjon utenfor Moss er én av de som bruker disse løsningene. Om det finnes tilsvarende løsninger i dag internasjonalt, er ikke Johannesen kjent med når det gjelder brannvann.

Løsningen tilpasses flere behov

Dette er et produkt som passer flere behov, og som kan tilpasses unike kundebehov. Det vil si at løsningen levert til offentlig bygg og kritiske installasjoner krever 50 l/s i 60 minutter. Levering av slokkevann til private hus og hytter, samt boligfelt, krever 20 l/s i 60 minutter. Dette tilpasser vi som sagt til prosjektet behov.

Løsningen er komplett og tilpasses behovet for nærings- og industriområder, offentlig bygninger, togstasjoner, bussterminaler, barnehager, brannstasjoner, sykehus og verneverdige bygninger med mer.

– Som et tillegg kan løsningen også tilpasses behovet for brannbiler slik at de kan hente ut vann fra reserveløsning og for sprinkel/rislingsanlegg i bygninger, sier Johannesen.

– Det er en utfordring at mange har godkjente sprinkelanlegg, men at det likevel kan være vanskelig å få nok vann fra det kommunale ledningsnettet, avslutter Johannesen.