Fra Oslo brann- og redningsetat sin øvelse med brann- og redningstoget i august.
Fra Oslo brann- og redningsetat sin øvelse med brann- og redningstoget i august.

Brann- og redningsetaten har fått ressurser til redningsinnsats som går på skinner

Bane NOR jobber kontinuerlig for å forhindre at det oppstår brann langs toglinjene. Men er ulykken først ute, skal det nye brann- og redningstoget til Bane NOR komme til unnsetning etter 15 minutter. Toget ble satt i beredskap i august i år, og skal ha fast base på Oslo S for kortest mulig utrykningstid i alle retninger.

Publisert Sist oppdatert

Det nye brann- og redningstoget fra Bane NOR er kjøpt brukt fra Sveits, der disse togene har vært i bruk en stund. Oppgraderinger har kostet 50 millioner kroner, og det inkluderer både innvendige og utvendige oppgraderinger, og består av til sammen to komplette brann- og redningstog, et lokomotiv og reservevogner.

Brannmester og opplæringsansvarlig i OBRE, Lars Jørgen Pedersen.
Brannmester og opplæringsansvarlig i OBRE, Lars Jørgen Pedersen.

I vår og i sommer har det foregått opplæring og testing av utstyr på av 60-70 mannskaper fra Oslo Brann- og redningsetat (OBRE). Branntoget skal i første omgang være til beredskap i tuneller i Oslo og omegn, og skal i løpet av 15 minutter være bemannet og på vei.

– Det er en stor fordel at vi nå kan komme oss til et skadested på skinner. Hvis det oppstår brann i en tunnel eller langs toglinja, vil det ofte være vanskelig å komme til med brannbil. Vi får også med oss mye av det samme utstyret som vi har i en brannbil, i tillegg til større mengder vann og slukkeskum, forteller brannmester og opplæringsansvarlig i OBRE, Lars Jørgen Pedersen, til Brennaktuelt.

- Ser brann- og redningstjenesten noen begrensninger ved toget?

- Det finnes helt klart begrensninger med toget, noe som gjelder alt annet utstyr som vi også benytter, sier Pedersen.

- Det vil for eksempel være utfordrende å få toget inn i en tunnel hvor det er kraftig brann i et annet tog, da fremføring av toget i tett brannrøyk vil være utfordrende. Det blir viktig nå i tiden fremover å teste både muligheter og begrensninger med toget, slik at dette blir godt kartlagt, forklarer brannmesteren.

- Hvor fort kan toget kjøre, og hvor langt har det mulighet til å kjøre for å kunne bistå i en ulykke eller brann?

- Toget kan kjøre i inntil 80 km/t, forteller Hedda Nossen Seniorrådgiver kommunikasjon, ved Bane NOR.

- Det er først og fremst til bruk i tunnelberedskapen i Oslo og omegn, der det er mest trafikk og flest passasjerer. Vi vil se an i hvert enkelt tilfelle, og vurdere sammen med redningsetatene om toget kan brukes andre steder, sier Nossen.

Rune André Eriksen, direktør for Transport i Bane NOR, sier Bane NOR ønsker å heve sikkerheten og beredskapen, da det stadig kommer flere tunneler, flere tog og flere passasjerer.

- Vi er veldig glade for det gode samarbeidet vi har hatt med redningsetatene, og at vi nå er klare til å bistå med branntoget om det blir behov, sier han.

Utrykningsmannskap har tilgang på 1000 meter med brannslange på toget.
Utrykningsmannskap har tilgang på 1000 meter med brannslange på toget.

Debut langs Gjøvikbanen

23. juli i år fikk toget sin ilddåp da det oppstod brann langs Gjøvikbanen, og Lars Jørgen Pedersen forklarer at de da fikk muligheten til å teste konseptet med toget.

- Én av de store fordelene med toget på denne hendelsen var mengden vann det kom med, men også bruk av vannkanonene ga god effekt innenfor det arbeidsområdet disse dekker. I tillegg var det hensiktsmessig å bruke toget til frakt av mannskap og utstyr frem til brannen, sier brannmesteren.

- Var brannen på Gjøvikbanen en stor brann, og vet dere årsaken til brannen?

- Dette kunne fort blitt til en stor brann, da det var veldig tørt i skogen slik at å få benytte brann-og redningstoget på denne hendelsen var svært positivt, sier Pedersen.

- En av faktorene som var av betydning for at denne brannen ikke utviklet seg til noe enda større, var at vinden ga seg like etter at brannen ble meldt inn til oss. Dette ga oss muligheten til å raskt få kontroll på brannen i ytterkanten og dermed hindre spredning over et større område.

Så langt har ikke brannsjefen noen informasjon om årsaken til brannen.

Andrea Nossen har heller ingen konkrete svar på hvorfor brannen startet.

- Men når det er så tørt som det har vært i sommer, kan gnister fra et passerende godstog ha forårsaket brannen, sier hun.

- Vi jobber kontinuerlig for å forhindre at det oppstår brann langs toglinja, blant annet ved å fjerne og sprøyte vegetasjon i og langs spor, og ved å varsle togoperatørene når de må være ekstra påpasselige, forklarer hun.

Slik ser evakueringsrommet ut.
Slik ser evakueringsrommet ut.

Viktig utrykningsmulighet

Branntoget har to tankvogner med slukkeutstyr, 88 000 liter vann og 2000 liter slukkeskum og en 1000 meter lang brannslange. Det har også en redningsvogn som kan trykksettes slik at passasjer kan evakueres i et røykfritt miljø.

- Det er veldig viktig at vi har denne røykfrie vogna så vi trygt kan evakuere passasjerer hvis det oppstår brann i tunnel. I tillegg er det avgjørende at vi har tilgang på luft til utstyret vi bruker når vi skal inn i miljøer med røyk. Toget har en stor flaskebank med luft, så vi kan fylle røykdykkerflaskene når de er tomme, sier Pedersen.

Han tilføyer også at det alltid er en vurdering av hvilke ressurser som er nærmest en hendelse, og der hvor brannbil kommer raskere frem, vil man nok alltid benytte seg av det samtidig som man mobiliserer brann- og redningstoget.

- Så vil det være hendelser langs jernbanen hvor det ikke er mulig å få frem brannbiler eller andre kjøretøy, da er det en klar fordel med dette toget, sier han.

Brann- og redningstoget vil kunne bemannes av brannmannskaper fra Follo brannvesen, Nedre Romerike brannvesen, Asker og Bærum brannvesen og Oslo brann-og redningsetat.

- På hvilken måte kan branntoget være til nytte hvis det er eksplosjonsfare i et tog som brenner?

- Vi har tilsvarende utstyr i toget som det brannvesenet har i sine biler. Når vi rykker ut til en hendelse vil det være i tett samarbeid med nødetatene. De sikrer et eventuelt skadested og avgjør hvor nært vi skal kjøre, forklarer Nossen.

- Er det planer om å kjøpe inn flere slike tog, som kan stå beredt flere steder i landet?

- Toget er et tillegg til den beredskapen som allerede finnes. Fremover vil vi teste toget i nær dialog med nødetatene, og på sikt vurdere om det er behov for brann- og redningstog i andre deler av landet, sier Nossen.

Fakta om brann- og redningstoget:

  • Trykksatt redningsvogn med tilgang til pusteluft og ekstra pusteluft til å etterfylle røykdykkerflasker.
  • Er utstyrt med bårer, og plass til å evakuere inntil 50 personer. Vognen kan kobles av resten av toget og frakte ut passasjerer mens tankvognen kan fortsette med brannslukking.
  • Betjenes 24 timer i døgnet av to lokførere. Én for å kjøre toget, og den andre skal bistå hjelpemannskaper med betjening av utstyr.
  • Eies og driftes av Bane NOR sammen med ansatte fra Vy berging og beredskap.
  • Prosjektet med nytt brann- og redningstog har involvert mange aktører, deriblant Bane NOR, Follo Brannvesen, Asker og Bærum brannvesen, Nedre Romerike brannvesen, Oslo Brann- og redningsetat, i tillegg til representanter fra de andre nødetatene.
Powered by Labrador CMS