Bane NOR innrømmer at den planlagte gjenåpningen av Follobanen har vært for optimistisk

Arbeidet med å gjenåpne Follobanen pågår for fullt, men testene har avdekket fire kabler som må skiftes. Prestisjeprosjektet med en prislapp på mer enn 36 milliarder kroner ble åpnet 11. desember, men måtte stenges etter få dager. Flere feil, brann eller varmgang er oppdaget i anlegget. Bane NOR erkjenner at tidsplanen med feilretting og testing har vært for optimistisk.

Publisert

På mandagens pressebrief informerte vi om målingene som pågår som en del av testprogrammet på Follobanen, presiserer Bane Nor i en pressemelding i dag.

- På det tidspunktet var det klart at én strømforsyningskabel måtte byttes, mens vi fortsatt holdt på med test og analyse av tre andre kabler. Alle fire er strømforsyningskabler som gir strøm til selve kontaktledningsanlegget i tunnelen, sier de videre.

– I går kveld ble det klart at vi må bytte alle de fire kablene, som ikke responderer godt nok i forhold til definerte testkrav. Hver kabel er 600 meter lang, så totalt blir 2400 meter kabel byttet, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Det jobbes med å kutte og tilpasse de nye kablene, samt å fjerne de gamle kablene.

Stengt inntil videre

– Jernbanedirektoratet mener at det vil være svært uheldig dersom Bane Nor den 23. januar beslutter gjenåpning av Follobanen 1. februar og deretter avdekker feil og mangler som gjør at gjenåpningen likevel ikke kan skje den 1. februar, skrev Jernbanedirektoratet i en redegjørelse om Follobanen den 18. januar. Videre at:

- Konsekvensen av dette blir et togtilbud som er dårligere enn dagens tilbud.

– Jernbanedirektoratet forventer at Bane Nor legger fram oppdaterte risikovurderinger før en beslutning om gjenåpning av Follobanen tas den 23. januar, heter det videre.

Bane NOR velger derfor å skyve på gjenåpningen for å sikre at det ikke oppstår flere uventede overraskelser som rammer passasjerene ytterligere.

- Hele hensikten med testprogrammet er å avdekke utfordringer før strømsetting, skriver de.

- Planen var å strømsette anlegget i dag, og å starte testkjøringen i morgen. Det velger vi nå å skyve på. Dersom det oppstår hindringer underveis i testprogrammet vil det måtte legges på ytterligere tid. Det er ikke mulig å vite det nå, det er informasjon som blir klart etter hvert som arbeidet gjøres.

Vi ønsker altså ikke å kommunisere ny åpningsdato, men jobber iherdig videre med alle nødvendige interne ressurser og dyktige leverandører, med å komme i mål så raskt som mulig.

– Vi erkjenner at vi nok har vært i overkant optimistiske med tidsplanen for arbeidet med testing og tiltak for feilrettingen på Follobanen. Vi jobber for å åpne så fort som mulig, og samtidig må vi være sikre på at vi ikke får noen overraskelser når trafikken starter opp igjen, sier Gorm Frimannslund.

Jobber med ny ruteplan

Sammen med Vy jobber vi for å forbedre ruteplanen noe fra 1. februar, særlig for å forbedre tilbudet for de reisende på østre linje. Ruteplanen vil gjelde inntil videre, altså til Follobanen er helt klar for en trygg og sikker gjenåpning. Vy informerer om rutetilbudet når dette er klart, skriver Bane NOR.

– Vi er veldig lei oss for at gjenåpningsarbeidet fører til usikkerhet for pendlerne og de øvrige reisende. Det er å håpe at et noe forbedret reisetilbud fra 1. februar kan hjelpe litt med en krevende hverdagslogistikk for togkundene, sier Frimannslund.

Kilde: NTB


Powered by Labrador CMS