Her fra lykkeligere dager da Follobanen var det største og mest stolte samferdselsprosjektet i Norge. Det nye dobbeltsporet skulle etter planen stå ferdig i 2021 og gi redusert reisetid og økt kapasitet for togtrafikken mellom Oslo og sørover mot Østfold. Men prosjektet har lettes ikke gått etter denne planen.
Her fra lykkeligere dager da Follobanen var det største og mest stolte samferdselsprosjektet i Norge. Det nye dobbeltsporet skulle etter planen stå ferdig i 2021 og gi redusert reisetid og økt kapasitet for togtrafikken mellom Oslo og sørover mot Østfold. Men prosjektet har lettes ikke gått etter denne planen.

Gorm Frimannslund går av som Bane Nor-sjef

Gorm Frimannslund trer av som konsernsjef i Bane Nor etter en turbulent tid for togselskapet. Nå har han og styret blitt enige om at det er riktig å fratre rollen som sjef for Bane NOR etter en krevende periode for den norske jernbanen.

Publisert

Det opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag.

Beslutningen er tatt sammen med styret i Bane Nor etter en krevende periode for den norske jernbanen, skriver selskapet. Åpningen av Follobanen gikk alt annet enn på skinner.

Gorm Frimannslund, avtroppende konsernsjef i Bane NOR. Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR
Gorm Frimannslund, avtroppende konsernsjef i Bane NOR. Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Frimannslund ble utnevnt som konsernsjef for Bane Nor høsten 2016.

Leter etter ny konsernsjef

– Gorm Frimannslund er en flott person som jeg har satt stor pris på å samarbeide med. Han har ledet Bane Nor gjennom krevende endringsprosesser basert på Jernbanereformen som ble vedtatt i 2015, og lagt grunnlaget for moderniseringen av jernbanen og utvikling på knutepunktene, sier styreleder Cato Hellesjø i Bane Nor.

Frimannslund vil til og med januar 2024 være til disposisjon for foretaket. Styret setter nå i gang med å finne en ny konsernsjef.

Henning Bråtebæk konstitueres som konsernsjef fra og med tirsdag. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i drifts- og vedlikeholdsselskapet Spordrift, som mandag formelt ble overdratt til Bane Nor.

Har vært krevende

- Etter en krevende periode på jernbanen er det naturlig at eier vurderer toppleder. Etter seks år som konsernsjef er det heller ikke unaturlig med et skifte. Gitt den situasjonen som Bane NOR er i så er dette en løsning som er til det beste for foretaket. Det er viktig at en konsernsjef har god støtte fra eier, sier Gorm Frimmanslund, konsernsjef i Bane NOR og i pressemeldingen fra Bane NOR.

Videre sier han at:

- Follobanen ble nok det utslagsgivende, men det har vært flere saker over tid som har vært en belastning for vår eier. Driftsstabilitet er et av flere andre tema. Bane NOR har et viktig samfunnsoppdrag som en ny konsernsjef nå tar videre. Jernbanen er viktig i det grønne skiftet som er i gang.

Frimannslund vil frem til og med januar 2024 være til disposisjon for foretaket.

- For mitt vedkommende har jeg en rolle ut januar 2024 som rådgiver for styreleder. Utover det skal det bli greit å bruke litt tid til å reflektere over hva som kan være et riktig neste steg for meg, avslutter han.

Follobanen

Utbyggingen av Follobanen ble påbegynt i 2015 og den 20 kilometer lange Blixtunnelen er Nordens hittil lengste jernbanetunnel.

Bane Nor har fått mye kritikk for håndteringen av Follobanen. Togstrekningen mellom Ski og Oslo åpnet 12. desember, men bare én uke senere ble Follobanen stengt på grunn av strømproblemer. Signalfeil rammet togstrekningen fra start, og siden har det vært forsinkelser og innstillinger av ulike årsaker. På den ene uka den nye Follobanen var i drift, var det 361 forsinkede tog på banen. Gjenåpningen ble utsatt flere ganger før strekningen åpnet igjen 5. mars.

Prosjektet kostet staten 36,8 milliarder kroner.

Frimannslund har kalt problemene med Follobanen for en krise for Bane Nor.

Det er anslått at utbedringen av feilene vil koste mellom 60 og 100 millioner kroner. Håndteringen av prosjektet skal granskes av PwC.

I etterkant har det blant annet blitt avdekket at kablene som brant på Follobanens høyspentanlegg, kun ble skjøtet med PVC-teip, heter det i Bane Nors tekniske rapport om problemene på strekningen.

Kilde: NTB, Bane Nor

Powered by Labrador CMS