Når barnehager og skoler blir stengt, slik som nå i koronaens tredje bølge, øker dette muligheten for brannstiftelse.
Når barnehager og skoler blir stengt, slik som nå i koronaens tredje bølge, øker dette muligheten for brannstiftelse.

Lokal innsats kan forebygge brann i skoler og barnehager ved nedstenging

Nå er vi inne i tredje bølge av koronapandemien og store deler av samfunnet blir igjen nedstengt. Brannfaglig Fellesorganisasjon oppfordrer til lokale tiltak for bedre brannsikkerhet når skoler og barnehager går over «i dvale» i de mest smitteutsatte deler av landet. Personalet kan med enkle midler forebygge skader for millioner, med påfølgende lange driftsavbrudd.

Publisert

Det er en kjensgjerning at skoler og barnehager er særlig utsatt for påsatt brann i perioder uten aktivitet og tilsyn, og flere kommuner har de siste årene opplevd totalskade etter ildspåsettelse. Dette, i tillegg til flere forsøk med mindre skader. Særlig utsatt er bygningen etter mørkets frembrudd. Årsakene kan være så mangt, fra guttestreker og «ledighet er roten til alt ondt», til hevn og ønsker om å straffe storsamfunnet.

Men ingen ønsker å bli tatt for slikt skadeverk, og med enkle og rimelige råd kan man sørge for at den som går med slike tanker lettere blir oppdaget eller finner seg andre mål. Her er tre klare råd:

1. Lys opp rundt bygget.

Brannstiftere ønsker å få holde på i mørket. Sørg for at alle utvendige lampepunkter er i orden og i bruk, og skift gjerne til kraftigere lys der det er mulig.

Er man usikker kan man lyse opp ute ved å la noe lys stå på inne i lokalene. LED- og sparelyspærer gir godt lysutbytte sammenliknet med gamle lyspærer.

2. Fjern brennbart materiale nær bygget.

Søppelkasser og avfallscontainere skal ikke stå inntil bygget.

Brannstiftere misliker å flytte på søppelkasser fordi det lager støy.

Emballasje og bygningsmaterialer må ikke oppbevares utendørs ved bygg uten tilsyn.

3. Rydd vekk buskas.

En brannstifter søker til bygg der han kan holde på uforstyrret, og ute av syne for folk i nærheten. Busker og høye planter i bed inntil bygget kan gi godt skjul.

Hugo Haug, Styreleder i Brannfaglig Fellesorganisasjon
Hugo Haug, Styreleder i Brannfaglig Fellesorganisasjon

Å sikre innsyn fra naboeiendommer, gangstier og andre steder der folk ferdes, gir bra effekt. Jevnlig og god kontakt med naboer skal heller ikke undervurderes.

Gode tiltak reduserer faren

Gjennomføres disse tre tiltakene reduseres faren for ildspåsettelse. Dersom man opplever mistenkelig adferd, som kan oppleves som forberedelse eller forsøk på ildspåsettelse, kontaktes politiet på telefon 112 (akutt) eller 02800 hvis man er usikker.

Selv om høsten er høysesong for brannstiftere, fordi det er mørkt og kanskje også tåke som reduserer sikten, så er vi ikke riktig inne i den lyse varme årstiden ennå. Snart gir bladvekst på busker og trær en brannstifter mulighet til å operere uten at noen legger særlig merke til det.

Så ta et krafttak for bedre brannforebygging i lokalmiljøet. En brann i barnehage eller skole representerer en stor belastning og ulempe for brukerne, de ansatte, nærmiljøet, og kommunen som eier.

Powered by Labrador CMS