Torbjørn Mæhlumsveen, styreleder i Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis og Bjørnis selv, kan se seg veldig fornøyde med resultatene fra studien til FRIC.
Torbjørn Mæhlumsveen, styreleder i Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis og Bjørnis selv, kan se seg veldig fornøyde med resultatene fra studien til FRIC.

Ny rapport: brannbamse har økt brannsikkerheten i norske hjem

En ny FRIC studie er nå publisert, hvor målet har vært å dokumentere og kvantifisere den forebyggende effekten av Brannbamsen Bjørnis for brannsikkerheten i norske husstander. Rapporten viser at ni av ti barnefamilier har lært noe nytt eller fått en påminnelse om brannsikkerheten hjemme av den populære bamsen.

Publisert

- Forebyggende arbeid og kunnskap om effekten av ulike tiltak er viktige arbeidsområder i FRIC. Bjørnis er en flott kunnskapsformidler som vi nå vet at bidrar til brannsikkerheten i det norske samfunnet, sier senterleder i FRIC, Anne Steen-Hansen.

Senterleder i FRIC, Anne Steen-Hansen.
Senterleder i FRIC, Anne Steen-Hansen.

Studien Effekten av Bjørnis er en del av prosjekt "4.3 Brannsikkerhetstiltak for boliger" i FRIC, i samarbeid med Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis og med hjelp fra mange norske brannvesen. I arbeidet med rapporten, ble det gjennomført en spørreundersøkelse med totalt 1275 svar blant deltakere på åpen brannstasjon i hele landet i september 2023. 

Resultatene fra studien viser: 

  • Både barn og voksne har lært mye om brannsikkerhet av Bjørnis, og kunnskapen har kommet til nytte for de omkring barnet.
  • Bjørnis-effekten: Når vi møter Bjørnis på flere arenaer, forbedrer vi flere ting med brannsikkerheten hjemme.
  • Mange norske husstander med barn har fått forbedret brannsikkerhet på grunn av noe de har lært fra Bjørnis.
  • Hver husstand blant de spurte har utført gjennomsnittlig 4,1 tiltak: flest har snakket om brannsikkerhet, blitt kjent med nødnummeret og sjekket røykvarsler.
  • Blant 1193 husstander med barn er det utført over 5000 tiltak.
  • Det vil si svært mange tiltak utført i hele Norge for å bedre brannsikkerheten i hjemmet på grunn av Bjørnis.
  • Brannsikkerheten har til en viss grad blitt forbedret også utenfor barnets husstand.
  • En av fem av de spurte har gjort tiltak hjemme hos besteforeldre eller andre utenfor husstanden.
  • Bjørnis som forebyggende tiltak kan altså fungere også for personer med risikofaktorer (eldre med nedsatte kognitive eller fysiske evner).
Torbjørn Mæhlumsveen, styreleder i Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis
Torbjørn Mæhlumsveen, styreleder i Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis

Bekrefter Bjørnis-effekten

Hovedkonklusjonen i studien er at Bjørnis har ført til en tydelig og dokumenterbar forbedring av brannsikkerheten i norske hjem. I en pressemelding fra Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis, sier Torbjørn Mæhlumsveen:

- Dette bekrefter Bjørniseffekten som vi tror så sterkt på. Og det forklarer hvorfor vi har satset mye tid og ressurser gjennom flere år på å bruke en bamse i formidlingen av brannforebyggende informasjon til barn og foreldre. Det virker! 

Mæhlumsveen er styreleder i Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis, i tillegg til å være brannsjef i Trøndelag brann- og redningstjeneste, der Bjørnis har sin opprinnelse.

Siden idéen om å ha en trøstebamse i brannbilene til bruk i møte med barn i branner og ulykker oppsto for 12 år siden, har Brannbamsen Bjørnis utviklet seg til å bli en figur alle barn og mange foreldre kjenner gjennom barnehageopplæring, musikk, show, bøker og barne-TV.

FRIC-studien viser at nettopp målrettet arbeid på flere arenaer er en av suksessfaktorene. Jo flere arenaer barnefamiliene har møtt Bjørnis på, jo flere brannsikkerhetstiltak har de gjort hjemme.

I gjennomsnitt har familiene gjennomført mer enn fire tiltak for å sikre seg bedre mot brann.

Ifølge FRIC-studien har 19 prosent av barnefamiliene sørget for brannsikkerhetstiltak hjemme hos andre som f.eks. besteforeldre og oldeforeldre.

Treffer flere enn barna

- Gjennom barna treffer vi også foreldrene, så Bjørnis har en umiddelbar effekt i det forebyggende arbeidet. Men den langsiktige gevinsten er minst like viktig. Jeg er sikker på at barna som vokser opp i dag, vil ha en helt annen bevissthet til brannvern enn tidligere generasjoner har, når de blir studenter, voksne og etter hvert eldre. Det lover godt for framtidas brannstatistikk, sier Bjørnis-tekstforfatter og forebygger Håvard Kleppe.

- Ifølge FRIC-studien har 19 prosent av barnefamiliene sørget for brannsikkerhetstiltak hjemme hos andre som f.eks. besteforeldre og oldeforeldre. Her tror vi Bjørnis har et potensial til å bidra enda mer, så denne muligheten blir det spennende å utforske videre, sier Kleppe.

Kommet for å bli

Rundt 145 brannvesen over hele landet bruker Bjørnis som verktøy i arbeid rettet mot barn og familier, og 75 % av alle barnehager bruker Bjørnis til brannvernopplæring av barna. I tillegg har Bjørnis titusenvis av følgere i sosiale medier, bøkene om Bjørnis selger godt, og TV-serien på NRK er blant de mest sette av norskproduserte serier for barn, hevder Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis. 

- Bjørnis har på kort tid tatt en ledende posisjon som formidler av brannvernkunnskap til barn her i landet, og fortsatt har vi mye ugjort. Vi hadde ikke fått det til uten gode samarbeidspartnere som har støttet oss, og vi håper flere melder seg på. Bjørnis har nemlig kommet for å bli, fastslår styreleder Torbjørn Mæhlumsveen.

Kort om forskningsprosjektet til FRIC

Fire Research & Innovation Centre (FRIC) i Trondheim har høsten/vinteren 2023 gjennomført en studie av effekten av Bjørnis på brannsikkerheten i norske husstander. Forskningsprosjektet har vært et samarbeid mellom FRIC, Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis og brannvesen over hele landet. Grunnlaget for studien er en spørreundersøkelse med rundt 1200 respondenter, gjennomført på 28 steder over hele landet i forbindelse med åpen dag på brannstasjonene i september 2023.

Powered by Labrador CMS