Ny veileder fra DSB om risikovurdering og håndtering av branner i Litium-ion batterier

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har lansert den første versjonen av en ny veileder som tar for seg risiko og tiltak for håndtering av branner i Litium-ion batterier (LIB). Veilederen er tilpasset brann- og redningsvesen i Norge og utarbeidelsen er gjort av en arbeidsgruppe som inkluderer større norske brannvesen, Norges brannskole og DSB.

Publisert

De siste årene har det vært en stor økning i bruken av litium-ion batteri (LIB) som energibærer i transportsektoren og i form av energilagring i boliger, næringsbygg, byggeplasser og så videre. Teknologien er allerede god og sannsynligheten for branner i LIB er lav, men det har likevel vært hendelser med denne typen branner. Det eksisterer et stort behov for å øke kunnskapen rundt håndteringen av disse, da det i Norge begynner å bli stor utbredelse av batteridrevne fremkomstmidler og energiproduserende kilder som er tilkoblet batterisystemer.

DSB forklarer kort at branner i alle typer Litium-ion batterisystemer, fra små branner i el-sykler til store kompliserte branner i fartøyer er omtalt i veilederen.

Litium-ion batteribrannene deles inn i fire risikonivåer ut fra størrelsen på batteriet, men også ut fra om brannen skjer utendørs eller i et lukket rom. Går det galt er brann- og redningsvesenene i Norge avhengige av å kunne håndtere hendelsen.

Veilederen påpeker likevel at brannvesenet har begrenset kapasitet for å slokke batteribranner, større branner lar seg ikke slokke, eller bør ikke alltid slokkes.

Ett eksempel på risiko

Eksplosjonen på MS Ytterøyningen i oktober 2019 er et eksempel på en Litium-ion batteribrann som ga økt risikoforståelse for slike branner. Og veilederen skal bidra til å skape en god risikoforståelse, noe som kan være kritisk for innsatsmannskaper som skal håndtere slike type hendelser. DSB skriver på sine hjemmesider at veilederen forhåpentligvis vil gi et verdifullt bidrag til kompetanseutviklingen rundt branner i Litium-ion batterier for brann- og redningsvesen i Norge.

Veilederen omhandler branner som omfatter Thermal runaway i en eller flere battericeller. Den opererer med fire risikonivåer, fra enkle og små branner i batteri, til kompliserte og risikofylte operasjoner i store batterisystemer. Det går et skille mellom risikonivå både når det gjelder størrelse på batteriet, men også om en termisk hendelse skjer utendørs eller i lukket rom. Denne risikoforståelsen kan være kritisk for innsatsmannskaper fra brannvesen. Innsatser må være basert på kunnskap, ikke flaks og tilfeldig håndtering av risiko, kan man lese om i rapporten.

Brann- og redningstjenesten skal få informasjon om praktiske råd og tiltak i veilederen, slik at hvert enkelt brannvesen kan lage sine egne innsatsprosedyrer eller tiltakskort. De får også en grundigere beskrivelse av LIB, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og slokkemidler og miljøutfordringer.

Dette er den første utgaven av veilederen slik at endringer og nyeste versjon vil bli publisert ved behov på dsb.no og nbsk.no.

Her kan du lese hele rapporten: https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/risikovurdering_og_haandtering_av_brann_i_litium-ion_batterier.pdf

Powered by Labrador CMS