Fire personer døde og fem ble alvorlig skadet da det brøt ut brann i et elsykkelverksted på nedre Manhattan i New York 20. juni i år. Brannen startet i et litium-ion-batteri i en av syklene.
Fire personer døde og fem ble alvorlig skadet da det brøt ut brann i et elsykkelverksted på nedre Manhattan i New York 20. juni i år. Brannen startet i et litium-ion-batteri i en av syklene.

Branner der litium-ion batterier er involvert øker stadig. Er brannmannskapene forberedt?

De siste årene har det vært en formidabel økning i salget av elsparkesykler og elsykler. Det har også vært et økning i branner der lading av batterier er involvert, og brannene skiller seg ut fra andre branner. I USA er det stadig økende brannrelaterte hendelser og dødsfall forbundet med litium-ion batterier.

Publisert

Litium-ion batterier:

- Litium-ion batteripakker består av en gruppe celler inne i et batterirom og inneholder en brennbar flytende elektrolytt. 

- Jo mer elektrisitet som behøves, desto høyere er antall celler.

- EV og plug-in hybridbiler har for eksempel omtrent 1000 ganger flere celler enn en el-sykkel.

- Med et økt antall celler og høyere energibatterier er det en større risiko for brannhendelser ved feil på batteriene.

Når det tar fyr i litium-ion-batterier blir det i løpet av kort tid en kraftig varme- og røykutvikling. Selv om batteriet ikke er stort kreves det store mengder vann for å slukke brannen. 

Litium-ion batterier som brukes i elsparkesykler innebærer en risiko for en såkalt thermal runaway. En thermal runaway i et litium-ion batteri kan føre til rask spredning av giftige gasser og brannrøyk.

Man kan sammenligne en slik brann som om man har samlet en haug med fyrstikker, og hvis du tenner én og den antenner den neste inntil de alle berører hverandre, vil brannen opprettholde seg selv. Lenge.

Tre av fire som eier en elsparkesykkel eller elsykkel setter den til lading inne i bolig, bod eller garasje. 32 prosent sier at de lader syklene av og til eller ofte om natta. (Kilde: Spørreundersøkelse Kantar har gjort på oppdrag for Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If september 23.)

Lade utendørs

DSB anbefaler at folk bør lade og oppbevare el-sparkesykkel og lignende el-kjøretøy utenfor boligen.

– Slike branner er eksplosjonsartede og uforutsigbare. Brennende deler kan kastes flere meter av gårde og starte nye branner. I tillegg kommer det store mengder giftig gass som kan gjøre det vanskelig å evakuere, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Ly tror at flere ville blitt overrasket hvis de visste hvor store brannfeller de små elektriske kjøretøyer kan være.

– Det ser nesten ut som om du har fått et fyrverkeri inne i stua. Det er umulig å slukke med et vanlig brannslokkingsapparat, uansett om det er skum eller pulver, sier han.

– Batteriet vil fortsette å brenne. Pøser du på vann, så vil ikke det hjelpe. Å spyle på med vann kan faktisk gjøre vondt verre, fordi det skjer kjemiske prosesser som bare gjør brannen verre.

Det er derfor ønskelig å få på plass mer kunnskap, og evaluere konsekvensene av en thermal runaway i et elsparkesykkelbatteri. Dette omtales i RISE-rapporten Rømning ved brann i litium-ion batteri i elsparkesykkel som kom ut i juni i år.

Brann i garasjerekke

- Vi har de siste årene sett en økning i branner fra elsparkesykler, sier innsatsleder i Fredrikstad brannvesen Espen Johansen, til NRK, etter at de rykket ut til en brann i en garasjerekke på Lisleby for noen uker siden. 

Fire garasjer ble totalskadet i brannen. Det sto en elsykkel til lading i en av garasjene, og politiet mistenker at den kan være årsaken til brannen.

Dette er ingen isolert hendelse. De oppladbare batteriene som brukes i vanlige gjenstander som el-sykler, skutere og elbiler kan også utgjøre en ny trussel for brannmenn. Elektriske kjøretøy som brenner oppnår en høyere temperatur og brenner lenger. Mange brannvesen kan være uforberedt når de skal håndtere dem.

Slike branner er eksplosjonsartede og uforutsigbare. Brennende deler kan kastes flere meter av gårde og starte nye branner.

Hans Marius Ly, DSB

Ny utfordring 

Branner forårsaket av litium-ion-batterier øker naturligvis stadig også i store byer som eksempelvis New York og San Fransisco. Brannvesenene i disse to byene sier at de siden 2019 har rykket ut til alle fall 669 hendelser.

I fjor var det 220 branner I New York grunnet litium-ion-batterier, og til sammen seks dødsfall i slike branner. Så langt i 2023 har litium-ion-batterier vært årsaken i 108 branner i New York, med 13 dødsfall som utfall.

I juni i år ble fire personer drept og to andre alvorlig skadet etter at et litium-ion-batteri som var defekt, begynte å brenne i en butikk som reparerer elsykler som lå i første etasje i et leilighetsbygg i New York (four people were killed ). Brannen spredte seg raskt opp gjennom bygget.

I tillegg til at det tragisk nok har vært dødsfall relatert til slike branner, blir det også store skader på bygninger og løsøre. Mange av brannene skyldes at produktene kommer fra produsenter som selger ikke-sertifiserte produkter. I flere av tilfellene har batterier tatt fyr på grunn av overoppheting når de har stått til lading.

I New York er det nå i byrådet vedtatt flere lovforslag for å styrke brannsikkerheten i forbindelse med elkøretøy. Dette som resultat av den dødelige brannen som startet i e-sykkelbutikken i New York. Blant annet er det innført bøter for salg, leasing eller utleie av drevne mobilitetsenheter og lagringsbatterier om ikke de oppfyller sikkerhetsstandardene satt av Underwriters Laboratories.

Manglende data

Nøyaktige tall på branner i elkjøretøy er utfordrende å fastslå. National Fire Incident Reporting System (NFIRS), brukt av brannvesenet i USA, har ikke historisk sett atskilt bensinbilbranner fra branner som involverer elektrifiserte kjøretøy. 

Akkurat nå regnes branner i elkjøretøy fortsatt som sjeldne hendelser, siden de bare utgjør omtrent 1-2 % av kjøretøyene på veien. Eksperter advarer om at disse tallene sannsynligvis vil øke etter hvert som flere litium-ion-drevne kjøretøy kjører på veien. I fjor ble nesten tre og en halv million elektriske og plug-in hybridbiler registrert i USA – det er omtrent seks ganger flere enn i 2016. 

En del av utfordringen for brannmannskap er at litium-ion batteriene kan være uforutsigbare i en brann. Hvis det oppstår en ladefeil, en punktering eller et sammenstøt fra en krasj, kan det føre til «thermal runaway», om batteriene antennes. 

– Slike branner er eksplosjonsartede og uforutsigbare. Brennende deler kan kastes flere meter av gårde og starte nye branner. I tillegg kommer det store mengder giftig gass som kan gjøre det vanskelig å evakuere, sier Hans Marius Ly i DSB.

Elektriske biler også en utfordring

I 2017 krasjet en 2016 Tesla-modell X SUV inn i en åpen garasje og antente i Orange County, California. 

Det tok to timer før brannvesenet fikk slukket brannen. Men etter at de dro SUV-en ut i oppkjørselen, så antente batteriet på nytt, deretter stabiliserte det seg i omtrent 45 minutter før batteriet tente igjen. To timer senere, etter at bilen ble lastet på en bergingsbil, begynte den å ryke og antente på nytt en tredje gang. Det tok nesten fem timer å slukke brannen fullstendig. 

Et annet eksempel er en hendelse i 2018 i Mountain View, California, der en Tesla-krasj resulterte i at kjøretøyets batteri gikk i «thermal runaway», og antente på nytt fem dager etter at den ble antatt å ha vært under kontroll. 

Når det kommer til elkjøretøy så er det en todelt fare; Det er en brannfare der en brann vil utvikle seg raskt, og en eksplosjonsfare.

Adam Barowy, Forskningsingeniør

Brannen skadet to brannmenn og en bergingsbilsjåfør. En uke etter hendelsen la Tesla ut på bloggen sin at «Tesla-batteripakker er utformet slik at det i de sjeldne tilfellene oppstår brann, sprer seg sakte slik at passasjerene har god tid til å komme seg ut av bilen». 

Eksplosjonsfare

En annen fare for førstehjelpspersonell kommer når thermal runway ikke resulterer i brann, men i stedet forårsaker et fenomen kjent som "avgassing". 

- Når du har en thermal runaway i et batteri, blir det ekstremt varmt. Det bryter ned kjemikaliene inni og kan lage brennbare gasser, sier Adam Barowy, en forskningsingeniør ved UL Fire Safety Research Institute. 

- Hvis den gassen ikke antennes, så snart den kommer ut av batteriet, kan den bygge seg opp og begynne å utvikle en eksplosjonsfare. 

Dette skjedde i Erie, Colorado, i april. Mountain View brannredningsmannskaper som rykket ut til en brann i et hjem, oppdaget røyk i garasjen. Det kom fra en Jeep Wrangler 4XE hybridbil. De så ingen flammer. 

- Problemet med dette var en opphopning av brennbare gasser inne i garasjen som begynte å bevege seg inn i huset, sa Doug Saba, nestleder brannvakt for Mountain View Fire Rescue. 

- Det skjer mye med batterier, litium-ion-batterier som svikter. Og de svikter fordi det enten er en produsentfeil eller noe som skader batteriene som forårsaker det. Det kan være en elektrisk kortslutning, sier han. 

Da brannmannskapene spylte vann på bilen oppsto det en eksplosjon som blåste garasjeporten flere meter ut på veien. Brannmesterens hode gikk akkurat klar av døren, og tre brannkonstabler ble slått i bakken, men ingen ble alvorlig skadet. 

- Slik at det er en slags todelt fare, sier Saba.

- Når det kommer til elkjøretøy så er det en todelt fare; Det er en brannfare der en brann vil utvikle seg raskt, og en eksplosjonsfare, sier Barowy. 

I USA mener mange brannvesen at opplæringen med å håndtere branner i litium-ion-batterier er for dårlig, og at det er behov for at myndighetene nå tar tak i dette problemet.

Kilder:

CBS News, DSB, RISE Fire Research, NRK, NTB

Powered by Labrador CMS