Utsnitt av en battericelle (foto: Shutterstock):
Utsnitt av en battericelle (foto: Shutterstock):

FREYR skal bygge battericellefabrikk i Mo i Rana

Norconsult har inngått avtale med FREYR om å levere prosjekteringstjenester i forbindelse med bygging av en battericellefabrikk i Mo i Rana. Det er den første battericellefabrikken i sitt slag i Norge, og det er kun tre stykker i hele Europa. Så dette blir et nytt og spennende prosjekt både for FREYR og Norconsult.

Publisert

FREYR er et norsk selskap som årlig skal produsere opptil 2,5 milliarder battericeller i Mo i Rana. Ved fullskala drift av fabrikken vil energibehovet være rundt 3 Twh.

- Vi blir det første konsulentselskapet som skal levere prosjekteringstjenester på bygging av en batterifabrikk i Norge. Dette er kjempespennende, forteller Morten Rimer, kontorleder for Norconsults kontorer i Mo i Rana og Mosjøen i en pressemelding.

Avtalen ble signert av FREYRs chief operating officer, Einar Kilde, som vil ha hovedansvaret for oppbyggingen av battericellefabrikken, og Christian Tovås - FREYRs prosjektleder for bygg og infrastruktur.

Fra venstre: Einar Kilde, Morten Rimer og Christian Tovås (foto: FREYR).
Fra venstre: Einar Kilde, Morten Rimer og Christian Tovås (foto: FREYR).

Flere rammeavtaler skal signeres

- Dette er den første av fire rammeavtaler FREYR signerer, sier Kilde.

De andre avtalene som skal signeres er en internasjonal rammeavtale på battericelleteknologi, en på generelle rådgivningstjenester og en innen prosjektledelse.

Norconsult konkurrerte med 17 andre som også tilbød prosjekteringstjenester til prosjektet. Norconsult skal levere prosjekteringstjenester innen bygg og infrastruktur. Dette omfatter arkitekter, bygningsingeniører, elektroingeniører, VVS-ingeniører, prosessingeniører og ressurser innenfor vann og avløp, samt vei og samferdsel.

Sikrer lokal kompetanse

- Det at vi er med blant de første som skal prosjektere en battericellefabrikk i Norge er utrolig spennende, og gir oss mange muligheter fremover, sier Rimer.

- Et av FREYRs viktige fundamenter er å bidra til å bygge kompetanse lokalt. Når Norconsult benyttes av oss på rammeavtalen, opparbeider de seg kompetanse som er spesifikk og aktuell på etablering av andre battericellefabrikker. For FREYR er det en trygghet i å ha solide konsulentbedrifter med seg i prosessen, sier Einar Kilde i FREYR.

Høyteknologisk produksjon av battericeller

- Å produsere Li ion battericeller er en krevende prosesskjemisk produksjon. En Li ion battericelle settes sammen ved å produsere 100 % homogene (ensartede) lag av katoder og anoder. Disse prosesseres, og kuttes opp for så og lagvis monteres med katoder, separator, anoder og tilsetting av elektrolytt før det ytre laget på battericellen monteres med poler med mer, forteller Torstein Dale Sjøtveit som er grunnlegger og styreleder i FREYR til Brennaktuelt.

- Monteringen av en battericelle krever høy presisjon i prosessen for å få 100 % homogenitet og riktig kvalitet i det ferdige batteriet med riktige temperaturer og med korrekt luftfuktighet. Den som lisensierer battericellebygging til FREYR vil stille høye kvalitetskrav og krav til kompetanse og opplæring, sier Dale Sjøtveit.

- Lisensgiveren vil gi nyansatte egen opplæring for å sikre at battericellene produseres i henhold til avtale og etter de kvalitetskrav de setter til sitt produkt. I en typisk batteripakke til en el-bil, vil det være mange battericeller. Antallet battericeller avhenger av hva bilprodusenten har valgt for den aktuelle el-bilmodellen, sier han.

Byggestart 2021

FREYR tar sikte på byggestart i 2021 av en fast-track der teknologien skal modnes og utvikles, før neste fase av gigafabrikken med byggestart i 2022.

Når battericellefabrikken står ferdig, vil FREYR levere produkter til markedet for elektriske kjøretøy i Europa. I tillegg satser FREYR innenfor sjøfart, lagring, flyindustri og offshore gjennom klyngebaserte FOU-initiativ sammen med ledende norske og europeiske institusjoner og bedrifter.

Powered by Labrador CMS