Marie Kolderup (foto: Nelfo).
Marie Kolderup (foto: Nelfo).

Ny veiledning for brannsikker lagring av strøm i privatboliger på gang

Nelfo samarbeider med en rekke andre aktører om å lage en veiledning for installasjon av batterilagre i privatboliger. Trolig blir det en kraftig økning i slike installasjoner etter hvert, og Nelfo vil bidra til at elsikkerheten ivaretas i disse installasjonene. Veiledningen lanseres i løpet av høsten.

Publisert Sist oppdatert

Batteriteknologi blir en større og større del av livet vårt. Myndighetene oppfordrer til bruk av fornybar energi, og mange av oss har kjøpt oss elbil. Også nettselskapene endrer betingelsene sine for strøm slik at det vil bli dyrere å bruke strøm i perioder på døgnet hvor mange er på strømnettet. Dette kan bidra til at folk ser seg om etter alternative og mer fleksible måter å skaffe seg strøm på. Om man for eksempel får installert et batterilager i egen bolig som man kan lade opp, så kan man fritt bruke strømmen som man vil og når man vil.

- Et batterilager kan brukes for å øke utnyttelsen av lokal energiproduksjon fra solcelleanlegg, og til å kutte effekttopper og dermed redusere nettleien, sier Marie Kolderup som er fagkonsulent i Nelfo.

Litium-ionbatterier

Et batterilager i en privatbolig vil på grunn av de egnede egenskapene som oftest bestå av litium-ionbatterier.

- Det finnes gode løsninger for sikker installasjon av batterier i nødstrømsystemer basert på lang erfaring, men dette gjelder i utgangspunktet bly-syre batterier. Når det gjelder litium-ionbatterier er erfaringsgrunnlaget mindre enn for bly-syre, og standardiseringsarbeidet har dermed ikke kommet like langt. Det er imidlertid et arbeid på gang med å endre dette i regi av NEK som har ansvaret for standardisering innen el-og ekom i Norge, sier Kolderup.

Bredt samarbeid

Veiledningen vil ta utgangspunkt i delnorm 806 i NEK400:2018, og er et resultat av et bredt faglig samarbeid mellom Nelfo, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Drammensregionens brannvesen (DRBV) og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Dette betyr at veiledningen vil bli godt dekket både når det gjelder bygg, brannsikkerhet, elsikkerhet og kjemi. Veiledningen vil bli oppdatert i nye versjoner ettersom nye standarder lanseres og erfaring med teknologien øker.

- Vårt mål er at veiledningen skal bidra til at disse installasjonene blir så trygge som mulig når det gjelder elsikkerhet. Vi vil ta for oss hele prosessen fra kunden kommer med en bestilling til en installatør og til anlegget er ferdig, og dokumentasjonen er levert, sier Marie Kolderup.

Målgruppen for veiledningen er elektroinstallatørene som skal montere batterilagringsinstallasjonene. Men både rådgivende ingeniører, arkitekter, brannvesen og andre aktører som vil ha befatning med batteriprosjekter vil kunne ha nytte av å sette seg inn i den.

- Vi vil lage en pakke som består av både veiledningen og en brosjyre som på en enkel måte forklarer anlegget for boligeierne også – det vil si en slags guide for dummies når det gjelder slike installasjoner, sier Marie Kolderup.

Ta debatten på sosiale medier:

Powered by Labrador CMS