Hvordan montere batterisystemer sikkert i boliger?

Lokale batterisystemer som lagrer energi fra blant annet solcelleanlegg i boliger vil bli mer vanlig fremover. Nelfo har i samarbeid med en rekke andre myndigheter og forskningsinstitusjoner laget en veileder som tar for seg sikkerheten i slike installasjoner. På et webinar 21. januar får du lære mer om slike systemer. Her deltar også representanter fra samtlige av virksomhetene som har vært med på å lage veilederen, og det er anledning til å stille dem spørsmål.

Publisert Sist oppdatert

Målsetningen med veilederen er at installasjoner av batterisystemer i privatboliger skal gjøres så sikkert som mulig. Veilederen tar for seg alle faser i prosessen fra kunden kommer med en bestilling til en installatør, til anlegget er ferdig og dokumentasjonen er levert.

Batteriveilederen er laget i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for byggkvalitet, Drammensregionens brannvesen og Forsvarets forskningsinstitutt, og tar derfor for seg alt fra bygg, brannsikkerhet, elsikkerhet og kjemi. Målgruppen for veiledningen er elektroinstallatørene som skal montere batterilagringsinstallasjonene. Men både rådgivende ingeniører, arkitekter, brannvesen og andre aktører som vil ha befatning med batteriprosjekter vil kunne ha nytte av å sette seg inn i den.

På et webinar 21. januar kan man få høre mer om veilederen. Da blir det også anledning til å stille spørsmål til de ulike aktørene som har vært med å lage veilederen. I tillegg til prosjektleder Marie Kolderup fra Nelfo, så vil Jostein Ween Grav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Sissel Forseth fra Forsvarets forskningsinstitutt, Trond Andersen fra Direktoratet for byggkvalitet og Henrik Trømborg og Ove Frydenberg fra Drammensregionens brannvesen delta.

For mer informasjon og påmelding:

https://www.nelfo.no/kurs-og-konferanser/webinar/210121Introkursbatterisystemeribolig/

Powered by Labrador CMS