Webinar: Batterisystemer i boliger

21. januar kl. 09:00–11:00.

Publisert

Batterisystemer som lagrer strøm fra blant annet solcelleanlegg i boliger vil trolig bli mer vanlig fremover. Nelfo har derfor laget en batteriveileder i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for byggkvalitet, Drammensregionens brannvesen og Forsvarets forskningsinstitutt. Veilederen tar for seg alt fra bygg, brannsikkerhet, elsikkerhet og kjemi.

Veilederen tar for seg alle faser i prosessen fra kunden kommer med en bestilling til en installatør, til anlegget er ferdig og dokumentasjonen er levert. Målgruppen for veiledningen er elektroinstallatørene som skal montere batterilagringsinstallasjonene. Men både rådgivende ingeniører, arkitekter, brannvesen og andre aktører som vil ha befatning med batteriprosjekter vil kunne ha nytte av å sette seg inn i den.

I tillegg til prosjektleder Marie Kolderup fra Nelfo, så vil Jostein Ween Grav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Sissel Forseth fra Forsvarets forskningsinstitutt, Trond Andersen fra Direktoratet for byggkvalitet og Henrik Trømborg og Ove Frydenberg fra Drammensregionens brannvesen delta. Det er anledning til å stille spørsmål.

For mer informasjon og påmelding:

https://www.nelfo.no/kurs-og-konferanser/webinar/210121Introkursbatterisystemeribolig/

Powered by Labrador CMS