Brannbeskytter både høna og egget

De siste årene har det oppstått mange store branner ved amerikanske verpeanlegg. Dette har forårsaket betydelige skader av verdier og eiendom, og ikke minst tap av fugler. Trenden med økologisk drift og produksjon med frittgående høner har økt faren for branner, som skyldes at det skapes langt mer støvpartikler i luften, enn når høns står i bur.

Publisert Sist oppdatert

Fakta eggproduksjon i USA:

  • USA produserer årlig rundt ca. 5.6 milliarder ubearbeidede egg.
  • De fem største statene for eggproduksjon i USA er Indiana, Pennsylvania, Ohio, Iowa og California.
  • I 2020 (før korona) spiste hver amerikaner årlig 286 egg hver.
  • De siste årene har konsumet av egg økt med 15 % per person i USA.
  • På slutten av 2020 var 28 % av alle verpehøner frittgående.
  • I følge U.S. Department of Agriculture’s Agricultural Marketing Service, skal 66 % av verpehønene i USA være frittgående innen 2026.
  • I følge The United Egg Producers, la hver verpehøne i gjennomsnitt 296 egg i året i 2020. Dette er en økning fra 264 egg i året i 2000. Økningen skyldes hønenes bedre helse, bedre gener, bedre fòr og bedre flokkmentalitet gjennom årene.

I 2021 ble over 1,6 millioner husdyr rapportert drept i låvebranner over hele USA. Som tidligere år gikk det dårligst med fjærkre – spesielt verpehøner, som utgjør til sammen over 90 prosent av alle gårdsdyr som ble drept av brann i 2020.

Man ser en markant økning i branner ved burfrie eggproduksjonsanlegg, der nesten 1,3 millioner høner har måttet bøte med livet bare i 2021. De fire største fjøsbrannene i USA i fjor, som hver seg tok livet av hundretusenvis av dyr, var alle store kommersielle anlegg som huset frittgående høner. En av årsakene til at dødstallene blir så høye blant høns er at tross at de er frittgående, deler svært mange fugleføtter på kvadratmeterne de har til disposisjon.

Vitenskapelig forskning viser at frittgående høns skaper et støvnivå som er ni ganger høyere enn hos burhøns. Mer opphopning av gjødsel, mer fjær som flyr rundt, og annet avfall som frittgående høns fører med seg, øker dermed brannfaren i verpeanlegg.

Frittgående høns er også kjent for å plukke på transportutstyr og elektriske ledninger, noe som potensielt kan forårsake skade, som deretter kan øke risikoen for brann.

Jo større produksjonslokaler, desto større er faren for at en brann kan utvikle seg svært hurtig og spre seg i hele anlegg på få minutter. De største synderne er elektriske feil, store vifter og tilførsel av oksygen som gjør at brannen spres i rekordfart til nye områder. Slike forhold kan gjøre branndeteksjon utfordrende med tradisjonelle røykdeteksjonssystemer.

Som et resultat av dette har flere i bransjen ønsket seg en ny branndeteksjonsløsning som gir svært tidlig varsling, men som også kan overleve de utfordrende forholdene i eggproduksjonslokaler i dag.

Et avansert system

Til tross for utfordringene vi ser i dag, er mange produksjonslokaler bygget med liten eller ingen brannbeskyttelse, ifølge Tim Gess, senior produktutviklingsingeniør hos Poultry Management Systems, Inc. (PMSI), et selskap som leverer avanserte overvåkings- og kontrollsystemer for bransjer som driver med fjærkre.

- I dag kan et lokale for høns koste 20 millioner dollar, og en brann kan ødelegge det i løpet av få minutter, sier amerikaneren.

I dag kan et lokale for høns koste 20 millioner dollar, og en brann kan ødelegge det i løpet av få minutter.

Tim Gess

- Forsikringsselskapene har forsøkt å dekke tapene ved å øke forsikringspremiene de siste årene.

- Så raskt at egenandelen over ti år har økt dramatisk, opptil hundre ganger hva den var, sier Gess.

Et annet problem bransjen opplever er at i tradisjonelle deteksjonssystemer blir støv ofte feilidentifisert som røyk og kan forårsake falske alarmer. Slik at et system der røyk kan oppdages tidlig, men samtidig ikke gi falske alarmer grunnet mye støv, fjær og skitt, har vært etterlengtet.

Tim Gess, senior produktutviklingsingeniør hos Poultry Management Systems.
Tim Gess, senior produktutviklingsingeniør hos Poultry Management Systems.

Etter å ha undersøkt tilgjengelige teknologier på en konferanse for noen år siden, lærte Gess om VESDA Laser Industrial (VLI) aspirerende røykdetektor fra Honeywell. ASD-systemet er et avansert automatisk luftrensingssystem som fjerner støv og minimerer potensielle falske brannalarmer.

Systemet/anlegget kan plasseres der man måtte ønske og har en utforming som ikke trenger noen spesiell behandling eller beskyttelse. Selv om den er utstyrt med en sensitiv elektronikk inni, kan den fint plasseres der hvor fuglene oppholder seg.

Redusere spredning av brann

- For eggproduksjonsindustrien kan tidlig branndeteksjonsteknologi som VESDA VLI kombinert med automatiserte systemer raskt slå av utstyr og dramatisk redusere spredning av brann, forteller Gess.

Han forklarer at elektronikken i et VESDA VLI, når systemet oppdager røyk, umiddelbart skrur av utstyr som vifter etc. Dette bidrar til å redusere skadene og gir redningspersonell mer tid til å ankomme brannstedet.

I følge Khaleel Rehman, Produktutviklingssjef for Honeywells avanserte deteksjonsbrannteam, er VLI godt egnet for miljøer med høye forurensningsnivåer og mye luftpartikler, da den kan håndtere potensielle utfordringer som falske alarmer og redusert detektorlevetid.

Honeywells VLI aspirerende røykdetektorsystem trekker luftprøver gjennom hull i lange løp av slitesterkt industrirør montert langs vegger og tak.
Honeywells VLI aspirerende røykdetektorsystem trekker luftprøver gjennom hull i lange løp av slitesterkt industrirør montert langs vegger og tak.

Forsøk

Etter innledende testing og observasjon av systemet, har PMSI etter stor overbevisning , installert VESDA VLI-detektorer. Systemet ble i første omgang installert i et tre etasjers produksjonslokale i Iowa. Lokalet var 468 fot langt, 87 fot bredt og 41 fot høyt med friskluftsventiler, 63 kjølevifter og 54 vifter som sirkulerer luft. Den første installasjonen inkluderte to VESDA VLI-detektorer med luftprøvetakingshull plassert nær avtrekksvifter langs sideveggene. Luftrensesystemet fungerer autonomt for å fjerne skitt fra prøvetakingshullene ved å bruke pulsert trykkluft.

Gess bemerker at en av fordelene med systemet er muligheten til å installere og konfigurere rørene der det er ønskelig. "Vi kan plassere luftprøvehullene akkurat der vi vil, og rørene kan føres over, under og gjennom eksisterende bygningselementer," sier han.

- Dessuten trenger ikke VESDA VLI-systemet noen ekstern beskyttelse slik at det kan monteres direkte på veggen der hønene oppholder seg.

Den første fullstendige testen av systemet ble utført om sommeren med viftene konstant i gang for å kjøle ned fuglene. Neste test var om vinteren da krav til ventilasjon og kjøling var lavere. Med mindre frisk luft som kom inn, var mer støv og kondens tilstede.

- Resultatene av testene har vært svært positive kan Gess fortelle.

På grunn av suksessen til røykdeteksjonssystemet under testperioden, har PMSI og kunden bestemt seg for å implementere teknologien i flere verpefabrikker som er under oppføring på en gård i nærheten.

Jo større lokalene er, desto større er faren for at kombinasjonen av fôrstøv, kyllingfjær og høy luftstrøm kan forsterke forhold som kan gi gass til en hurtig utvikling av brann.
Jo større lokalene er, desto større er faren for at kombinasjonen av fôrstøv, kyllingfjær og høy luftstrøm kan forsterke forhold som kan gi gass til en hurtig utvikling av brann.

- For eggindustrien kan tidlig branndeteksjonsteknologi som VESDA VLI kombinert med automatiserte systemer, raskt slå av utstyr og redusere utviklingen av en brann dramatisk. Gess er overbevist om at fjærkre-bransjen kavn spare milliarder kroner i året, på å installere slike brannsikringsanlegg.

Kilder: Animal Welfare Institute, The orange county register, ripleybelieves.com, Honeywell Building Technologies, Matprat

Powered by Labrador CMS